Community Event iXpact 3 juni – kom je ook?

Leer van vier jaar samenwerken in iXpact

Hoe kunnen we (aankomende) onderwijsprofessionals effectief toerusten en ondersteunen bij de digitale transformatie van het onderwijs? Met die vraag startten we in 2020 met het consortium iXpact. Maandag 3 juni presenteren we de resultaten van deze samenwerking.

Ben jij in jouw onderwijs en organisatie bezig met die digitale transformatie en wil je ook leren van dat wat we in het consortium hebben onderzocht en ontwikkeld kom dan op maandag 3 juni naar het community-event van iXpact. We kijken terug op vier jaar sectoroverstijgend samenwerken in het brede netwerk van voorschoolse opvang, primair en voorgezet onderwijs, mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. We delen de opbrengsten tijdens workshops, maken de vertaling naar de praktijk en we kijken vooruit hoe we samen gepersonaliseerd onderwijs met ict blijven innoveren.

Je kunt je onderaan dit bericht aanmelden.

Programma

13:00 – 13:30 Inloop

13:30 – 14:10 Wat hebben we geleerd in vier jaar iXpact? Pierre Gorissen en Marijke Kral

14:15 – 15:10 Workshopronde 1 – onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk

15:15 – 16:15 Workshopronde 2 – onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk

16:15 – 17:30 Netwerkborrel

Dit community-event is een initiatief van het consortium iXpact en is mede mogelijk gemaakt door NRO en SIA.

Workshops

1 Leren met ict als middel ten behoeve van gepersonaliseerd leren
Bijzonder hoogleraar Gino Camp, practor Andrea Klaeijsen en associate lector Mariola Gremmen delen inzichten over gepersonaliseerd leren met ict. Wat zijn effectieve vormen van gepersonaliseerd leren met ict? Wat vraagt dit van jou als leraar en van je onderwijs? In deze workshop kijken we naar de theorie vanuit het eerder ontwikkelde model Dimensies van gepersonaliseerd leren. Dit model beschrijft het begrip ‘personaliseren van leren’ en de invulling hiervan. Tijdens deze workshop presenteren we een aantal interactieve middelen die we vanuit iXpact hebben ontwikkeld die je helpen om zelf met de verschillenden dimensies aan de slag te gaan in je eigen onderwijs. Uiteraard maak je ook kennis met praktische voorbeelden van partners uit de verschillende onderwijssectoren.

2 Het organiseren van leren met ict
Onafhankelijk onderzoeker en adviseur voor de mbo-sector Marc van der Meer en onderzoeker Wouter Rijke presenteren het thema Organiseren van gepersonaliseerd leren met ict, in alle lagen van de organisatie. Waar loop je dan tegenaan, wie heb je nodig en wat zijn valkuilen? In deze workshop kijken we naar de theorie en we laten zien hoe organisaties uit ons netwerk dit hebben aangepakt.

3 Digitale geletterdheid
Een actueel thema zowel in onderwijs als in de hele samenleving is digitale geletterdheid. Lector Anneke Smits, onderzoeker Paul Hennissen, assistant professor Bieke Schreurs en associate lector Pierre Gorissen nemen de deelnemers mee in het thema digitale geletterdheid. Welke competenties hebben leerlingen en studenten nodig voor digitale geletterdheid? Hoe ontwikkel je die, hoe meet je het niveau van studenten en wat betekent dat dan voor je opleiding? In de workshop hoor en zie je hoe dit aangepakt kan worden en hoe je deze competenties kunt ontwikkelen in je eigen praktijk.

4 Leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ict
Specialist Leren met ict Tanja van Grinsven en onderzoeker Dana Uerz delen hun inzichten over de professionalisering voor leidinggevenden. Hoe krijgen leidinggevenden hun organisatie in beweging en welke handvatten hebben zij nodig om onderbouwd complexe innovatie met ict aan te pakken? Wat blijkt er uit onderzoek? Welke competenties, mechanismen en context spelen daarin een rol? Tijdens deze workshop krijgen je inzicht over de rol van de leidinggevende.

5 De rol van verbinders bij de implementatie van ict
Onderzoeker Irma van der Neut deelt haar ervaringen over de professionalisering voor verbinders. Niet alleen leidinggevenden hebben een belangrijke functie om gepersonaliseerd leren met ict te verwezenlijken in een organisatie. Bij een dergelijke complexe onderwijsinnovatie is de verbinding met de onderwijspraktijk, onderzoek en het gekozen beleid cruciaal. In deze workshops leer je alles over de rol van de professional die verbinder is. Deelnemers van een in iXpact ontwikkelde professionalisering voor verbinders vertellen over hun ervaringen uit de praktijk.

6 Level Up: Van Gamification tot Game-Based Pedagogy
Ben je geïnteresseerd in game-based learning en wil je weten hoe je dit kunt inzetten in je onderwijs? In deze workshop van Anders Bouwer, kwartiermaker van het Smart Education Lab, Sonia Palha hoofddocent wiskundeonderwijs en -onderzoek en lerarenopleider Daan van Smaalen maak je kennis met game-based pedagogy en ga je aan de slag met verschillende vormen van game-based learning, van gamification en educatieve spellen tot het leren door het maken van games.

Aanmelden netwerkevent iXpact 3 juni

Naam