De Speurneuzen – ‘Het mysterie van Mister X’

Wie is Mister X en waar is hij geweest? Deze vragen moeten tijdens dit arrangement beantwoord worden. Zoeken naar aanwijzingen, steeds een stapje verder komen door de oplossingen te combineren en zo de identiteit en locatie van Mister X te achterhalen.

Dit arrangement laat zien hoe lesinhoud, van bijvoorbeeld rekenen of aardrijkskunde, via uitdagende puzzels aangeboden kan worden. Daarnaast is het toepassen van de 21e-eeuwse vaardigheden een must om de zoektocht tot een goed einde te brengen. Samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van deze speurtocht.

Wil je hier als leerkracht mee aan de slag, dan kan dat. Kom je met de klas, dan spelen de kinderen het spel. Zo kun je ervaren hoe kinderen omgaan met deze manier van werken. Samen onderzoeken we dan de mogelijkheden voor bij jou in de groep. 

De ontwerp bijeenkomst is alleen voor leerkrachten. Onder begeleiding van een mediamentor ontwerp je samen met collega’s aanbod voor in je klas.