Hoe presenteer jij?

Bij dit arrangement kruipen jouw leerlingen in de huid van een echte journalist. Het arrangement is opgebouwd uit twee onderdelen; onderzoeken en presenteren.

In het eerste deel gaan jouw leerlingen over het onderwerp dat al centraal staat in jouw groep als echte journalisten op zoek naar meer informatie. Het beoordelen en het op waarde kunnen schatten van teksten zijn daarbij belangrijke vaardigheden. We gebruiken verschillende bronnen zoals internet, boek en tijdschrift. 

In het tweede deel gaan de leerlingen de informatie verwerken. De kinderen kiezen een middel om de opgedane kennis om te zetten in een eenvoudige, maar inhoudelijke reportage die ze presenteren in het iXperium of op school. Er is aandacht voor de informatieve waarde, de opbouw, de duidelijkheid, formulering en de interactie met het publiek. 

Je verlaat als leraar het iXperium vol met inspiratie. Je hebt kennis gemaakt met diverse multimediale middelen om jouw lessen te verrijken. De kinderen verlaten het iXperium met een schat aan ervaringen, maar vooral met een aantal prachtige zelfgemaakte multimediale producten.

Leraren van alle scholen van Conexus, Stichting St. Josephscholen, Groeisaam/SPOM, SPOG en Optimus kunnen kosteloos deelnemen aan deze arrangementen. Eventuele reiskosten zijn voor eigen rekening.