ICTaal

Leerlingen van nu zijn anders ‘geletterd’ dan leerlingen van twintig, tien of zelfs vijf jaar geleden. Dit vraagt om ander (taal)onderwijs! Dit talige arrangement laat op speelse wijze zien hoe je ict kunt toevoegen aan je huidige taalonderwijs. De onderdelen spelling, stellen, woordenschat, en spreken en luisteren kunnen aan bod komen.

Leerlingen van nu zijn anders ‘geletterd’ dan leerlingen van twintig, tien of zelfs vijf jaar geleden. Dit vraagt om ander (taal)onderwijs! Dit talige arrangement laat op speelse wijze zien hoe je ict kunt toevoegen aan je huidige taalonderwijs. De onderdelen spelling, stellen, woordenschat, en spreken en luisteren kunnen aan bod komen. 

Jouw professionalisering staat centraal. Tijdens een voorgesprek met een mediamentor gaan we op zoek naar een invulling die aansluit bij jouw situatie. We bespreken jouw leervraag, ervaringen, wensen en de wederzijdse verwachtingen.