iXpeditie maatwerk

Het iXperium/CoE ontwikkelde het spel iXpeditie Maatwerk. Met dit spel krijg je met je team inzicht in hoe je maatwerk met ict op school kunt vormgeven en welke organisatieaspecten hierbij van belang zijn.

In dit spel bedenken lerarenteams oplossingen voor hulpvragen van leerlingen. Ze denken met elkaar na over wat hierbij de rol van ict is en hoe ze dat op school kunnen vormgeven, zodat er recht wordt gedaan aan behoeften van individuele leerlingen. De teams gaan niet alleen in gesprek over het primaire proces maar ook over de consequenties voor de schoolorganisatie. Er wordt visie gevormd op maatwerk met ict. Het spel kan als start van een school-ontwikkeltraject worden ingezet.

iXpeditie Maatwerk is een hybride spel, een combinatie van digitaal en face to face-elementen. Je speelt het spel met je team onder professionele begeleiding. Het spel kan in iXperium Nijmegen worden gespeeld, maar ook op locatie.

Heb je interesse in dit spel? Mail dan naar Nijmegen@ixperium.nl