Kids en Clips

Dit arrangement laat zien hoe lesinhoud, van bijvoorbeeld rekenen of aardrijkskunde, via film of stopmotion aangeboden kan worden.

Dit arrangement laat zien hoe lesinhoud, van bijvoorbeeld rekenen of aardrijkskunde, via film of stopmotion aangeboden kan worden. Daarnaast is het toepassen van de 21e-eeuwse vaardigheden een must om het filmpje te creëren. Samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van dit project.

Jouw professionalisering staat centraal. Tijdens een voorgesprek met een mediamentor gaan we op zoek naar een invulling die aansluit bij jouw situatie. We bespreken jouw leervraag, ervaringen, wensen en de wederzijdse verwachtingen.