Mediawijs!

Kinderen groeien op in een dynamische omgeving, zeker in deze tijd van razendsnelle media. Media bepalen steeds vaker hoe we met elkaar omgaan.

Mediawijsheid is een verzameling competenties die je nodig hebt om actief deel te nemen aan de samenleving. In het basisonderwijs is mediawijsheid een onderdeel van digitale geletterdheid. Mediawijsheid kan op verschillende manieren vormgegeven worden binnen de school. Het is goed om te starten met het zoeken naar antwoorden op een aantal vragen: hoe geef je invulling aan mediawijsheid? Wat verstaan we onder mediawijsheid? Hoe sluit dit aan bij de visie van de school en wat betekent dit voor de invulling in de groepen?

Om mediawijs te worden moeten leerlingen en leerkrachten beschikken over kennis, vaardigheden en de juiste attitude.

Samen met de directeur en eventueel de ICT-coördinator bespreken we vooraf wat de wensen van de school zijn. Daarna bekijken we wat de school nodig heeft om stappen te kunnen zetten in het mediawijs maken van de leerlingen en het team.