Programmeren en Robotica

Eén van de taken van het onderwijs is om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst. Dit kan door leerlingen te laten werken aan Computational Thinking. Wanneer leerlingen aan de slag gaan met programmeren, zetten ze diverse vaardigheden in, zoals probleem oplossen, kritisch denken en samenwerken. Wat betekent dit voor jouw rol als leerkracht? Hoe bied je dit aan?

Eén van de taken van het onderwijs is om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst. Dit kan door leerlingen te laten werken aan Computational Thinking. Wanneer leerlingen aan de slag gaan met programmeren, zetten ze diverse vaardigheden in, zoals probleem oplossen, kritisch denken en samenwerken. Wat betekent dit voor jouw rol als leerkracht? Hoe bied je dit aan?


Jouw professionalisering staat centraal. Tijdens een voorgesprek met een mediamentor gaan we op zoek naar een invulling die aansluit bij jouw situatie. We bespreken jouw leervraag, ervaringen, wensen en de wederzijdse verwachtingen.