Visie op Leren en lesgeven met ICT

Niemand kan voorspellen hoe digitalisering over tien jaar het leven zal hebben veranderd, maar we weten wel zeker dat digitalisering een grote impact zal hebben en onze toekomst op technologie gedreven zal zijn. Dit heeft ook gevolgen voor het onderwijs.

Niemand kan voorspellen hoe digitalisering over tien jaar het leven zal hebben veranderd, maar we weten wel zeker dat digitalisering een grote impact zal hebben en onze toekomst technologiegedreven zal zijn. Dit heeft ook gevolgen voor het onderwijs.

In dit visietraject ga je als team op zoek naar jullie visie op leren en lesgeven met ict, gekoppeld aan de onderwijsvisie van de school. 

Het team gaat onder begeleiding van een mediamentor aan de slag met prikkelende stellingen. De opbrengsten van deze bijeenkomst vormen de basis om te komen tot een gezamenlijke visie rondom leren en lesgeven met ict. Deze visie zorgt voor een doordachte inzet van ict binnen jullie onderwijs. 

Het traject start met een voorgesprek met de directeur en de ict-coördinator/ict-werkgroep.