Kids en Clips, @school

Kids en Clips

Dit arrangement laat zien hoe lesinhoud, van bijvoorbeeld rekenen of aardrijkskunde, via film of stopmotion aangeboden kan worden.