Meedoen met landelijke monitor leren met ict in het mbo

In 2022 kunnen alle mbo-instellingen meedoen met de monitor Leren en lesgeven met ict in het mbo.

In samenspraak tussen het ministerie van OCW, de MBO Raad, Doorpakken op Digitalisering en het iXperium/CoE wordt deze monitor in 2022 landelijk uitgezet.

MBO-instellingen die mee willen doen kunnen zich vanaf 17 januari 2022 tot uiterlijk 16 februari aanmelden. Meld je aan voor de monitor Leren en lesgeven met ict mbo 2022

Wat betekent deelname?

Door deel te namen aan de monitor krijgt een instelling zicht op het lesgeven met en over ict van de eigen docenten. De monitor (een online vragenlijst) brengt het niveau van de competenties van alle docenten en hun feitelijk handelen met en over ict in kaart. De monitor sluit aan bij de belangrijkste competenties rondom leren en lesgeven met ict.

De resultaten van het onderzoek geven zicht op waar docenten, teams, opleidingen en instellingen staan op het gebied van leren en lesgeven met ict en geven aanleiding tot het formuleren van ambities over leren en lesgeven met ict en het uitwerken van een professionaliseringsplan. Bij herhaalde afname biedt de monitor bovendien zicht op de opbrengsten van de professionalisering en andere inspanningen.

De resultaten worden per instelling teruggekoppeld in een online portal. Elke instelling kan met dit portal de resultaten op een fijnmazig niveau binnen de eigen organisatie bekijken en vergelijken, aansluitend bij de manier waarop de instelling is georganiseerd. Deze manier van terugkoppeling is bedoeld om het gesprek op teamniveau over ict en ontwikkelbehoefte van docenten te faciliteren en kan derhalve gezien worden als startpunt voor verdere professionalisering. Bekijk als voorbeeld het Rapport monitor 2020 leren en lesgeven met ict in mbo.

Voorbeeld van factsheet en van data uit de portal

Wat komt er bij kijken?

Bij deelname wijst elk bestuur een contactpersoon aan. De contactpersoon is bekend met de eigen organisatie en voor dit onderzoek verantwoordelijk voor de communicatie met de onderzoekers van het iXperium/CoE. Tijdens een bijeenkomst informeren we de contactpersoon over de praktische kant van het onderzoek. Aan de orde komen onder andere de aan te leveren gegevens van de docenten, het informeren van de eigen organisatie en het bijhouden van de respons op de vragenlijst. iXperium /CoE levert hiertoe standaarden, formats, een portal en promotiemateriaal aan.

Bekijk interview met onderzoekers Bas Kurver en Carolien van Rens van team Monitor leren en lesgeven met ict

Terug naar pagina over monitor leren met ict