Digitale geletterdheid bij nieuwkomers bij De Bloemberg

Wat is de vraag van De Bloemberg?

Leerlingen van De Bloemberg zijn nieuwkomers in Nederland en zijn de Nederlandse taal nog niet voldoende machtig. Zij komen vaak uit gespleten samenlevingen en zijn soms getraumatiseerd. In de thuissituatie gebruiken de leerlingen smart phones (groep 7 & 8) of tablets voor interactie met anderen, bijvoorbeeld met het thuisland en leeftijdsgenoten. Op school gebruiken ze deze momenteel niet. Door hun achtergrond zijn de leerlingen extra kwetsbaar voor de risico’s die bij verkeerd mediagebruik op de loer liggen. Dit maakt het extra belangrijk om hen in mediawijsheid te versterken.

De Bloemberg loopt er tegenaan dat pakketten voor mediawijsheid vaak te lang zijn aangezien leerlingen maar een beperkte tijd op school blijven. Daarnaast zijn de pakketten erg talig opgezet en sluiten de onderwerpen die in de pakketten aan bod komen vaak niet aan bij het taalniveau van de leerlingen.

Het doel van het te ontwikkelen arrangement is dat leerlingen veilig, sociaal en kritisch leren omgaan met  informatie op alle media en dat ze op een veilige, sociale en kritische informatie delen via internet en sociale media. 

Wat doet het designteam?

Er is een designteam gestart wat dit probleem ontrafelt en probeert op te lossen. De school zoekt naar handvatten om de leerlingen de mediavaardigheden mee te geven waarbij aangesloten wordt bij het taalniveau en de leeftijd van de leerlingen. Dit schooljaar werkt het designteam naar een werkbare oplossing die bij de context en vraagstelling van de school past.