Op eigen niveau en tempo het vak Engels volgen bij Helicon

Binnen Helicon heeft Engels net als andere AVO-vakken, te maken met weinig gemotiveerde derdejaars studenten (BOL, niveau 3 en 4). Studenten kiezen voor een opleiding met beroepsgerichte vakken en krijgen het vak Engels er verplicht bij. Studenten werken in een eigen leeromgeving en kunnen kiezen wanneer ze hun Engels-opdrachten maken.

Het huidige gebruikte materiaal biedt te weinig mogelijkheden voor differentiatie. Er is behoefte aan materiaal en onderwijs waarmee studenten op eigen niveau en in eigen tempo Engels kunnen volgen. Het iXperium designteam onderzoekt welke mogelijkheden daarvoor zijn.

Dit designteam maakt onderdeel uit vanĀ iXperium Gelders mbo.