Gedragsindicatoren raamwerk docentcompetenties

Hoe herken je een docent die competent is op het gebied van onderwijs en onderwijsinnovatie met ict?

In 2021 is in opdracht van de Zone Docentprofessionalisering van het HO Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict het Raamwerk docentcompetenties onderwijs met ict voor het hoger onderwijs ontwikkeld. Dit raamwerk beschrijft de relevante docentcompetenties bij de vormgeving van onderwijs dat maatwerk en flexibilisering mogelijk maakt met behulp van ict en dat aansluit bij de steeds veranderende samenleving.

Uit theoretisch onderzoek en praktijkonderzoek blijkt dat docenten behoefte hebben aan concrete beelden en uitwerkingen van de competenties in het raamwerk om hun eigen handelen en ontwikkelbehoeften in te kunnen schatten. Ook ondersteuners en hr-medewerkers hebben deze behoefte. Naar aanleiding van deze vraag heeft het iXperium gedragsindicatoren uitgewerkt bij de competenties uit het raamwerk. Deze gedragsindicatoren beschrijven voorbeelden van aantoonbaar, concreet gedrag dat docenten kunnen laten zien als zij de beschreven competenties beheersen. Een gedragsindicator geeft daarmee antwoord op de vraag: wat moet je zien of horen als iemand een competentie beheerst? Door te werken met duidelijke, objectief waarneembare gedragsindicatoren per competentie, kan de ontwikkeling van de persoon in kwestie op het niveau van concreet handelen worden besproken. Hiermee krijgt een docent of een beoordelaar op detailniveau inzicht in de mate waarin de competenties zijn ontwikkeld.

Het raamwerk voor docentcompetenties onderwijs met ict met daarin de hoofd- en subdimensies.