Gerald van Koert

“Het ideale iXperium moet een soort expertisecentrum worden, waarin ook ontworpen gaat worden”  

Gerald van Koert werkt al 22 jaar bij de HAN als docent audiovisuele vorming. Gerald begeleidt daarnaast stages en projecten, geeft de minor creativiteitsontwikkeling en geeft hoorcolleges rondom creativiteit in innovatie en onderzoek. Gerald beschrijft zichzelf als “geboren voor het onderwijs.” Tevens heeft hij een passie voor non-verbale communicatie; het gebruik van beeld als communicatiemiddel. Technologie is nauw verbonden met het vak audiovisuele vorming en is ook iets waar Gerald geïnteresseerd in is. Gerald vindt het vooral interessant om te onderzoeken wat de invloed van technologie op mensen is. “Technologie ansich vind ik niet zo interessant, maar wel daar waar het een connectie maakt met mensen.”

Het iXperium Health kwam op Geralds pad toen hij wat ruimte had in zijn takenpakket. Gerald voelde direct dat hij erin moest duiken: “Het is een interessant gebied en een verrijking van het medium waar ik al jaren in lesgeef. Voor mij was het een soort win-win situatie.” Een eerste opdracht voor het iXperium Health is volgens Gerald het verbeteren van de implementatie van nieuwe technologie. Hij ziet vaak in onderzoeksprojecten van studenten dat technologische middelen door een organisatie aangeschaft worden, maar niet geïmplementeerd raken. Voor het iXperium Health vindt Gerald het belangrijk om te onderzoeken wat er precies misgaat in de implementatie en welke verbeterslagen hierin mogelijk zijn. Als voorbeeld noemt Gerald de Tovertafel die wordt aangeschaft in de ouderenzorg voor demente ouderen. Daar wordt vaak maar één keer iets mee gedaan en daarna blijft het vergeten staan. “Je komt vaak tegen dat er wel potjes zijn om innovaties aan te schaffen, maar daarnaast eigenlijk nog te weinig goed wordt nagedacht over wat de innovatie betekent voor een organisatie en hoe ermee om moet worden gegaan.” Het tegengaan van vooroordelen over technologie ziet Gerald als een tweede richtpunt voor het iXperium Health. “Er bestaan veel vooroordelen in de zorg over technologie. Neem bijvoorbeeld robots: mensen denken dat een robot als Zora het sociale contact overneemt van medische personeel en dat patiënten straks alleen nog met robots contact hebben. Dit is niet waar. Je kunt deze vooroordelen het beste tegengaan door mensen technologie te laten ervaren.” Tot slot vindt Gerald dat het iXperium aan de slag moet met de koppeling tussen technologie en creativiteit. “Technologie en creativiteit zijn erg met elkaar verbonden, zonder creativiteit worden er immers geen technologische ontwikkelingen bedacht. Maar ook na de totstandkoming van de ontwikkelingen is er creativiteit nodig om te zien waar de functionaliteiten liggen in het dagelijks leven. Daar heeft een technicus vaak minder zicht op dan iemand die in het werkveld. Die werelden moeten elkaar beter gaan ontmoeten. En daar kan het iXperium goed aan bijdragen.”

Voor studenten is het iXperium nu al een plek waar ze afstudeerprojecten kunnen doen en waar lessen sociale technologie worden gegeven. Gerald verwacht dat het iXperium Health de komende jaren veel zichtbaarder gaat worden voor studenten. “Het ideale iXperium zal een ontmoetings- en ontwerpcentrum zijn. Met zowel een plek binnen organisaties zoals de HAN als organisaties in het werkveld. Het moet een soort expertisecentrum worden, waarin ook ontworpen gaat worden. Waar studenten in samenwerking met multimedia design apps kunnen ontwikkelen. Daar komt de creativiteit voor de implementatie weer bij kijken. Dat je ook zoekt naar hoe je niet-technici laagdrempelig ontwerpvoorstellen laat maken. Die dan weer door technici verder ontwikkeld kunnen worden.”

Gerald is in het iXperium Health vooral begonnen met het spelen met de apparatuur die in er aanwezig is. Naast het ontdekken van de gadgets en apparaten in het iXperium Health gaat Gerald de komende maanden ook op bezoek bij verschillende instanties in de praktijk om connecties te maken en te kijken hoe technologie daar wordt toegepast. Ook gaat hij proberen meer projecten binnen onderzoek en innovatie rondom sociale technologie te begeleiden. Tot slot kijkt Gerald er naar uit om intensiever met collega’s van het iXperium Health sparren en samen werken.