Trainingen & Events

Het iXperium is gericht op het professionaliseren van leraren en studenten en daarbij zijn trainingen en events belangrijke middelen.