4 jaar MBO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict

De MBO Onderzoekswerkplaats Leren met ict bestaat 4 jaar. Tijd om met projectleiders John Schobben (Koning Willem 1 College) en Pierre Gorissen (iXperium Centre of Expertise) terug te blikken.

De Onderzoekswerkplaats is dé plek waar onderzoek, werkveld en lerarenopleidingen samen komen om zich bezig te houden met vraagstukken rondom gepersonaliseerd leren met ict binnen het mbo. En dat is veelvuldig gebeurd tussen 2018 en 2022.

Ict-ontwikkeling binnen mbo

De combinatie ‘mbo’ en ‘onderzoek’ was bij de start van de Onderzoekswerkplaats een stuk minder vanzelfsprekend dan dat het nu is. Toch gingen 5 partners uit het mbo (De Leijgraaf, penvoerder en inmiddels Koning Willem I College, Rijn IJssel, Graafschap College, Mediacollege Amsterdam), het iXperium, Tilburg University en IVA Onderwijs, met behulp van een NRO-subsidie, van start met gestructureerd onderzoek rondom het evidence-informed inzetten van gepersonaliseerd leren met ict in het mbo. In gezamenlijkheid wordt onderzocht hoe een blijvende bijdrage geleverd kan worden aan de ontwikkeling van het mbo, gericht op ict en afgestemd op de individuele leerbehoeften van de leerling. En nu, 4 jaar later, blijkt de combinatie juist heel goed te werken.

Daadwerkelijke veranderingen

Pierre Gorissen vertelt dat de partners de afgelopen 4 jaar in samenwerking met het iXperium stukjes onderwijs herontworpen hebben. Dat deden ze in iXperiumdesignteams. Maar daar bleef het niet bij. “Inmiddels is ook gestart met Implementatieteams zodat innovatieproducten ook echt ingezet gaan worden en daadwerkelijk leiden tot veranderingen in het onderwijs. Daar bleken we expliciet aandacht aan te moeten geven, want dat gaat niet vanzelf.”

Kennis in huis

Die samenwerking is goud waard volgens John Schobben: “De reden dat het Koning Willem I College met het iXperium samenwerkt, is dat wij als mbo niet de capaciteit in huis hebben om een body of knowledge te bouwen en te onderhouden en om al dat onderzoek zelf uit te voeren en evidence-informed te begeleiden. Zo combineren we de krachten als het gaat om het aanpakken van innovatievraagstukken die in het mbo leven.”

Hoe nu verder?

De NRO heeft dit initiatief bijna 4 jaar ondersteund, die tijd is op 1 februari 2023 voorbij, maar de ontwikkelingen die binnen de Onderzoekwerkplaats gestart zijn, zijn nog lang niet klaar. De partners bekijken met elkaar hoe ze de toekomst verder kunnen vormgeven. Duidelijk is dat ook buiten de Onderzoekswerkplaats het belang van de samenwerking gezien wordt.
John licht toe: “Door periodiek te meten hoe competent docenten zich voelen of hoe het gesteld is met de (ict-)competenties van de studenten kan de ontwikkeling zichtbaar gemaakt worden. Uitdaging voor de partners is om een deel van de ontwikkeling nu ook zelf te faciliteren.”

Kennisdeling

De aangesloten partners laten tijdens het 4-jarig bestaan van de Onderzoekswerkplaats op 1 november zien wat ze de afgelopen jaren bereikt hebben. Pierre: “Andere instellingen kunnen de opgedane kennis en producten vrij gebruiken”. John nodigt uit: “Wil je antwoorden op vragen zoals wat wel/niet werkt in een Onderzoekswerkplaats, weten hoe je zo’n innovatieproces op gang kunt brengen of een aantal van de producten zien? Je bent van harte welkom bij de workshops en sessies op 1 november bij de HAN in Nijmegen. Voel je vrij om je aan te melden.”