Jaarverslag

2021 was net als 2020 een bijzonder jaar: het jaar begon in een lockdown en eindigde in een nieuwe harde lockdown vanwege COVID-19. Voor allen maar in het bijzonder ook voor leerlingen, studenten en leraren een zwaar jaar. Onderwijs op afstand, 1,5 meter, mondkapjes, hybride vormen van onderwijs met een deel van de leerlingen op locatie en een deel thuis. Leraren deden hun best zich steeds weer aan te passen aan de nieuwe situatie en hun leerlingen zo goed mogelijk aangehaakt te houden. Het deed ook een groot beroep op de digitale vaardigheden van zowel de leraren als de leerlingen.

Ook voor het iXperium Centre of Expertise Leren met ict bepaalde COVID-19 voor een groot deel de werkzaamheden. De iXperiumlabs konden vele weken geen leraren en leerlingen ontvangen, fysieke bijeenkomsten op locatie gingen veelal niet door, de onderzoekers werkten overwegend vanuit huis en het iXperiumnetwerk was vooral virtueel actief. Tegelijkertijd was het thema Leren met ict urgenter dan ooit tevoren, wisten de iXperiumpartners elkaar te vinden, werd kennisuitwisseling en ondersteuning georganiseerd gericht op digitaal, hybride en blended onderwijs, werden webinars gegeven en podcasts gemaakt.

Er is hard gewerkt door alle betrokkenen, met mooie en belangrijke resultaten, zoals onderstaand jaarverslag in beeld brengt. We kunnen trots zijn op het kennisintensieve netwerk dat we samen met vele partners hebben opgebouwd en dat ook in 2021 verder is uitgegroeid naar een landelijk, sectoroverstijgend netwerk met impact!

Veel leesplezier!