Jaarverslag

2023 is voor het iXperium Centre of Expertise Leren met ict (hierna: iXperium) een mooi jaar geweest. De digitale transformatie vraagt maatschappelijk steeds meer aandacht, evenals de rol van kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs en de kansen en uitdagingen die daarmee gepaard gaan. We zijn in dat verband blij met het nieuwe partnerschap van het iXperium met het onderzoeksnetwerk NOLAI (Nationaal Onderwijslab AI), waarin associate lector Pierre Gorissen trekker is van het focusgebied ‘Opleiden en professionaliseren van leraren’.

In diverse netwerken zijn de collega’s van iXperium dagelijks betrokken bij kennisontwikkeling. Dit heeft in 2023 geleid tot 22 praktijkgerichte publicaties, onderzoeksrapportages en een aantal internationale wetenschappelijke artikelen. Voorbeelden hiervan zijn de eindrapportage met vele inzichten uit de MBO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict, diverse rapportages in het kader van de monitor Leren en lesgeven met ict bij de HAN en in het mbo, een wetenschappelijk artikel in samenwerking met partners van de Open Universiteit naar aanleiding van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict in het PO, twee overzichtsartikelen ten behoeve van themapagina’s over gepersonaliseerd leren en computational thinking op Onderwijskennis.nl, een artikel over leidinggeven aan onderwijsinnovaties met ict in ProfielActueel, de publicatie ‘Competenties en gedragsindicatoren onderwijs met ict voor docenten’ en artikelen die we met internationale partners schreven in een open toegankelijk e-book ‘Moving forward to new educational realities in the digital era’ naar aanleiding van de internationale EduSummIT. Ook leverden diverse iXperiumdesignteams mooie producten op met rapportages over de opbrengsten en bevindingen.

In het kader van kennisdeling en ontmoeting vonden meerdere bijeenkomsten plaats, zoals de productpresentaties van het onderzoeksnetwerk iXpact, de eerste inspirerende GPA CONNECT!-netwerkbijeenkomst van de Gelderse mbo’s en het KEI-festival, georganiseerd vanuit de samenwerking met de voor- en buitenschoolse opvang, de opleiding Pedagogisch medewerker van ROC Nijmegen en de HAN. Een absoluut hoogtepunt van 2023 was het bezoek van een grote groep collega’s van het iXperium aan de conferentie EAPRIL in Belfast. Onze onderzoekers verzorgden diverse (poster)presentaties en workshops. We hebben impact gemaakt en genetwerkt in een internationale context.

We vinden het van grote waarde om onze netwerkpartners jaarlijks te ontmoeten, te inspireren en kennis te delen tijdens een gezamenlijk netwerkevent, waarbij collega’s van het iXperium samen met partners workshops en werksessies verzorgen. Dit jaar was dat het bruisende iXtreme Oktoberfest, waar het thema digitale geletterdheid centraal stond.

Bovenstaand is slechts een greep uit de highlights van 2023. Deze en meer komen in dit jaarverslag aan bod.

Wil je het jaarverslag van 2022 nog eens teruglezen? Dat kan via onderstaande link.