Jaarverslag

In 2022 kwam het onderwijs geleidelijk weer op dreef. Na twee moeilijke jaren waren we weer in de gelegenheid om elkaar met regelmaat te ontmoeten en dat deden we dan ook: tijdens de feestelijke afronding van de MBO Onderzoekswerkplaats, het evenement waarin de resultaten van vier jaar MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict werden gedeeld en gedurende de EAPRIL 2022-conferentie, waarbij een internationaal gezelschap het iXperiumlab in Nijmegen bezocht. We zijn trots op de eerste landelijke afname van de monitor Leren en lesgeven met ict in het mbo, die in samenwerking met MBO Digitaal en het Ministerie van OCW tot stand is gebracht. Binnen de HAN is daarnaast de zelfscan digitale geletterdheid van studenten voor het eerst breed uitgezet. Zowel de zelfscan als de monitor Leren en lesgeven met ict zijn belangrijke instrumenten om de ontwikkeling van de ict-competenties van docenten én studenten inzichtelijk te krijgen. Het nieuwe businessplan 2023-2028 van het iXperium Centre of Expertise Leren met ict is bovendien vastgesteld en geeft richting voor de komende jaren. In 2022 zijn er weer veel resultaten opgeleverd binnen het netwerk.

Ons netwerk bloeit en blijft ook zichzelf innoveren. Nieuwe en vernieuwde samenwerkingen krijgen vorm. We namen in 2022 afscheid van associate lector Anne-Marieke van Loon en Mariola Gremmen heeft zich als nieuwe associate lector bij ons team gevoegd. In dit jaarverslag blikken we terug op 2022 en vooruit naar 2023, waarbij het onderwijs en dus ook het werk van het iXperium volop in beweging zullen blijven. Aandacht voor leren met ict en digitale geletterdheid is belangrijker dan ooit en steeds meer betrokkenen in het onderwijs realiseren zich dat.

We zijn trots op het kennisintensieve netwerk dat we samen met vele partners hebben opgebouwd en waarbinnen ook in 2022 weer hard gewerkt is. De highlights lees je in dit jaarverslag.

Veel leesplezier!

Wil je het jaarverslag van 2021 nog eens teruglezen? Dat kan via onderstaande link.