Competenties en monitor Leren en lesgeven met ict

Het iXperium heeft diverse competentiesets ontwikkeld: het Raamwerk docentcompetenties onderwijs met ict, de Competentieset spelend leren en ontdekken met digitale middelen en stimuleren van ict-geletterdheid in de kinderopvang en de Competentieset Leidinggeven aan onderwijs en ict.

De competentieset Leren en lesgeven met ict is nader uitgewerkt in gedragsindicatoren. Deze gedragsindicatoren kunnen per context verschillen. De ontwikkeling van de competenties in onderwijsinstellingen wordt door middel van de monitor Leren en lesgeven met ict periodiek getoetst.