Onderzoeken en ontwikkelen

We doen praktijkgericht onderzoek in drie programmalijnen: leren met ict als middel ten behoeve van gepersonaliseerd leren, de organisatie, op micro-, meso- en macroniveau, van gepersonaliseerd leren met ict en leren met ict als doel (opleiden tot ict-geletterde deelnemers aan de digitale samenleving).


Gepersonaliseerd leren met ict

Recht doen aan verschillen tussen leerlingen met ict is een van de speerpunten van het iXperium/CoE.

Ict-geletterdheid

Het iXperium/CoE draagt bij aan het opleiden in ict-geletterdheid voor leven, leren en werken.

iXperium Designteams

De iXperium designteams zijn multidisciplinaire teams waarin ict-rijke leerarrangementen worden ontworpen.

Onderzoekswerkplaatsen

Het iXperium/CoE werkt, samen met partners, in onderzoekswerkplaatsen aan Gepersonaliseerd leren met ict.

Competenties en monitor Leren en lesgeven met ict

Het iXperium/CoE heeft competentieprofielen en een monitor voor leren en lesgeven met ict ontwikkeld.

Projecten

Het iXperium/CoE werkt aan onderzoeksprojecten.

Promotie onderzoek

Bij het iXperium/CoE loopt een aantal promotietrajecten.

Publicaties