Voor leraren en docenten

Het iXperium Centre of Expertise Leren met ict ontwikkelt een professionaliseringsaanpak rondom leren en lesgeven met ict.

De professionaliseringsaanpak voor leraren

Centraal in de professionaliseringsaanpak staat de Competentieset Leren en lesgeven met ict. Dit zijn de competenties waarover leraren moeten beschikken om ict effectief in te zetten in hun onderwijs en leerlingen te begeleiden in ict-geletterdheid. We hebben aanpalende Gedragsindicatoren voor leraren ontwikkeld. Deze gedragsindicatoren bieden (aankomend) leraren inzicht in de ontwikkeling van hun competenties met betrekking tot Leren en lesgeven met ict. In 2019 hebben we specifieke Gedragsindicatoren voor leraren in het mbo uitgebracht. Daarnaast hebben we een Leerlijn Leren en lesgeven met ict ontwikkeld. Deze leerlijn gaat in op de vraag wat er nodig is om de Competentieset Leren en lesgeven met ict te integreren in de curricula van de pabo en de lerarenopleiding vo/mbo van de HAN. Hoe kunnen leraren opgeleid worden die leren en lesgeven met ict en die in hun onderwijs recht doen aan verschillen tussen leerlingen met behulp van ict? Wat vraagt dat van het curriculum en de organisatie van de lerarenopleidingen? Tot slot hebben we een Professionaliseringsaanpak voor lerarenopleiders ontwikkeld. Deze aanpak bouwt voort op competentieset Leren en lesgeven met ict en beschrijft over welke competenties voor Leren en lesgeven met ict lerarenopleiders zouden moeten beschikken en een daarbij passende professionaliseringsaanpak. Voor elk van bovenstaande onderdelen is een uitgebreide onderbouwing beschikbaar met meer informatie over de uitgangspunten en achtergronden. Alle onderdelen van de professionaliseringsaanpak zijn als PDF beschikbaar.

iX-ray

De iX-ray Leren met ict is een app die ontwikkeld is voor leraren om een beeld te krijgen van hun ict-gebruik in de praktijk. De iX-ray geeft met behulp van foto’s en filmpjes uit de onderwijspraktijk, leraren inzicht in hun eigen ict-gebruik. Gebruikers krijgen een inhoudelijke terugkoppeling over hun ontwikkeling.
Doe de iX-ray.

Master Ontwerpen Van Eigentijds Leren (MOVEL)

De master MOVEL richt zich op het versterken van de innovatieve kracht in de rol van de leraar.  De master verbindt kennis en vaardigheden over innovatieve leervormen aan kennis en vaardigheden in onderzoek aan technologische kennis. De master is verbonden aan de po onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict: van elk van de negen deelnemende scholen volgt minimaal één leraar de master en pakt de bijdrage aan het ontwerp en onderzoek in de school op in het kader van de masteropleiding.

HAN Open Digital Horizons

HAN Open Digitale Horizons is het HAN-brede professionaliseringsprogramma met betrekking tot leren en lesgeven met ict. Vanuit dit programma maakt iedere academie een eigen plan met ambities voor professionalisering van docenten. Kijk voor meer informatie over dit programma op de site van de HAN. Op de site van HAN Academy vinden HAN Medewerkers het aanbod van professionalisering.