Professionaliseren

De wereld om ons heen verandert continu en technologie ontwikkelt zich steeds sneller. Het onderwijs van nu vraagt dan ook om leraren die ict op creatieve wijze in kunnen zetten. Leidinggevenden creëren een onderwijscontext waarin leraren ict op de juist manier in kunnen zetten. Om leraren en leidinggevenden hiermee te helpen heeft het iXperium een brede en uitdagende professionaliseringsaanpak ontwikkeld. Daarnaast innoveren we bacheloronderwijs (minor en honoursprogramma) en ontwikkelen we een masteropleiding.

iX-ray: hoe ict-rijk is jouw onderwijs?

De iX-ray Leren met ict is een app die leraren door middel foto’s en filmpjes uit de onderwijspraktijk inzicht geeft in hun eigen ict-gebruik. Scan nu jouw ict-gebruik!