Over het iXperium

“Het leren van morgen is een leven lang gepersonaliseerd leren in een door technologie ondersteunde sociale leeromgeving.”

Het iXperium Centre of Expertise Leren met ict is een netwerkorganisatie op het gebied van leren en lesgeven met ict. Het HAN lectoraat ‘Leren met ict’ vormt het hart van dit netwerk en werkt hierin samen met een groeiend aantal schoolbesturen en lerarenopleidingen uit heel Nederland. Het iXperium is een leer- en werkomgeving waarin leraren, lerarenopleiders, studenten, onderzoekers en ict-experts samenkomen om nieuw onderwijs met technologie vorm te geven.
We bieden leraren en schooldirecteuren inspiratie, begeleiden leraren om ict-rijk onderwijs op de eigen school te implementeren, doen onderzoek en delen kennis op het gebied van leren en lesgeven met ict. Daarbij is ook de vertaling van opgedane kennis en ervaringen naar toepassing in de eigen klas van groot belang. We ontwikkelen nieuwe kennis, doen onderzoek en monitoren de ontwikkeling van onze leraren.

Visie

‘Het leren van morgen is een leven lang gepersonaliseerd leren in een door technologie ondersteunde sociale leeromgeving.’

Praktijkgericht onderzoek

Onderzoekers van het iXperium Centre of Expertise Leren met ict voeren praktijkgericht onderzoek uit om gepersonaliseerd leren met inzet van ict én ict geletterdheid in het onderwijs verder te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat docenten innovatief zijn en continu opzoek zijn naar verbetering in hun onderwijs, maar weinig oog hebben voor ict. Veel leraren en lerarenopleiders zien de meerwaarde van ict zeker in, maar vinden het moeilijk om die zelf te realiseren in het onderwijs. Eigenschappen als creativiteit en ict-geletterdheid spelen hierbij een grote rol.

Drie programmalijnen

Aan de drie doelen zijn drie onderzoeks-programmalijnen gekoppeld:

1. Leren met ict als middel, ten behoeve van gepersonaliseerd leren.
2. De organisatie van gepersonaliseerd leren op micro-, meso- en macroniveau.
3. Leren met ict als doel: opleiden tot ict-geletterde deelnemers aan de digitale samenleving.

Binnen deze programmalijnen werken we aan kennisontwikkeling, praktijkontwikkeling in het werkveld én in de lerarenopleiding en professionalisering van (aankomend) leraren, lerarenopleiders en leidinggevenden. 

Bekijk hier het businessplan van het iXperium Centre of Expertise 2023-2028.

Vragen en meer informatie

Heb je vragen of wil je graag meer weten over het iXperium? Neem contact op met info@ixperium.nl

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het iXperium? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.