iXperium Gelders mbo

Academie Educatie van de HAN werkt samen met Gelderse mbo’s in de Gelderse professionaliseringsagenda. We hebben de intentie om binnen deze samenwerking één of meer iXperiums te starten.

Van ontwikkelen naar impact

Dit samenwerkingsverband werkt sinds 2017 samen aan gepersonaliseerd leren met ict in het mbo. Na oriëntatie op de samenwerking realiseerde de werkgroep een aantal producten (zie onderaan deze pagina). Vanaf 2022 gaat het er om dat docenten aan de slag gaan en inzichten en producten ook gaan inzetten. De werkgroep deelt actief kennis en ervaringen. Iedere mbo-instelling maakt een implementatieplan voor de eigen organisatie. Tegelijk werken de verschillende organisaties nauw samen om ook overkoepelend inzicht e n bewustwording te krijgen. En om de volgende stap te kunnen zetten in gepersonaliseerd leren met ict in het mbo.

Op deze pagina delen we opbrengsten vanuit onze iXperiumdesignteams en delen we producten die we vanuit iXperium Gelders MBO hebben ontwikkeld.

Achtergrond Gelderse mbo’s

De Gelderse mbo’s (Aventus, Yuverta, Rijn IJssel, ROC A12, Graafschap College en ROC Nijmegen) willen het beste mbo onderwijs in de regio Gelderland realiseren. Hiervoor is de Gelderse Professionaliseringsagenda ingericht. Hierbij maken wij gebruik van elkaars expertise om in cocreatie aan het onderwijs te werken. Het doel van de samenwerking is om de onderwijskwaliteiten van de Gelderse mbo’s te optimaliseren. Binnen het samenwerkingsverband staan vier domeinen centraal voor het professionaliseren van (aankomende) onderwijsprofessionals in het mbo: ‘leren met ict’, ‘beroepsgerichte didactiek’, ‘leren in opleidingsteams’ en ‘werkplekleren’. Als kennisgroep leren en lesgeven met ict geeft het iXperium Centre of Expertise Leren met ict invulling aan het domein leren met ict.

Een aantal partners van iXperium Gelders MBO doen ook mee met de MBO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict. En partners zijn betrokken bij Doorpakken op digitalisering docentondersteuning.

Doel

In het kader van de professionalisering van onderwijsprofessionals op het gebied van leren en lesgeven met ict hebben de Gelderse mbo’s, de tweedegraadslerarenopleidingen van de HAN en het iXperium Centre of Expertise zichzelf het volgende doel gesteld:

Onderwijsprofessionals in de roc’s en lerarenopleiders van de HAN zijn aantoonbaar competent in leren en lesgeven met ict. Ict wordt effectief ingezet om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. Het curriculum van de tweedegraadslerarenopleidingen van de HAN is mbo-proof wat betreft leren en lesgeven met ict.

We werken aan onderwijsontwikkeling in de roc’s, onderwijsontwikkeling binnen de lerarenopleiding, professionalisering en kennisontwikkeling in het domein leren en lesgeven met ict binnen het mbo.

Ambities

We hebben bovenstaand doel vertaald in de volgende ambities:

  • Professionalisering van aankomende en zittende onderwijsprofessionals en leidinggevenden op het kennisgebied leren en lesgeven met ict;
  • Bevorderen van de kennis over en de didactische inzet van ict in het mbo-onderwijs;
  • De realisatie van meer ondersteuning voor onderwijsprofessionals bij de inrichting van ict in het onderwijs;
  • Het realiseren van meer structurele aandacht binnen de mbo’s voor de impact van ict in de maatschappij en het onderwijs;
  • Meer aandacht voor onderzoek binnen het mbo op het kennisgebied leren en lesgeven met ict;
  • Bevorderen van de ict-geletterdheid van studenten middels integratie in het curriculum;
  • Inrichten van fysieke locatie(s) waar onderwijsprofessionals van de mbo’s kunnen kennis maken en experimenteren met nieuwe ict-ontwikkelingen voor het onderwijs.

iXperiumdesignteams

Lees meer over de onderzoeken en producten van de iXperiumdesignteams van iXperium Gelders mbo:

Faalangstreductie met humanoid robots bij rekenen – Aventus
Samenwerkend leren op afstand – Aventus
VR voor praktijkbeleving – Graafschap College
Bewegend leren met inzet van ict – Graafschap College
Belevingsgericht leren met nieuwe technologie – Graafschap College
Duits in 10 dagen – Helicon
Op eigen niveau en tempo het vak Engels volgen – Yuverta
Integreren van basiskennis AI-robotisering in de opleidingen – Yuverta
Motivatie en zelfregulering bevorderen met behulp van ict – Rijn IJssel
Visualisatie van beroepstaken – Rijn IJssel
Koppeling van theorie en praktijk via e-learning – ROC Nijmegen
Het gebruik van video’s en visualisatie voor de transfer van theorie naar praktijk – Dulon College/ROC A12
Studenten activeren voor de kernvakken rekenen en Nederlands – Zone College (AOC Oost)
Of bekijk het overzicht van alle iXperiumdesignteams.

Producten

In de samenwerking tussen de Gelderse mbo’s en het iXperium hebben we Gedragsindicatoren Leren en lesgeven met ict voor docenten mbo ontwikkeld.

In 2021 heeft het samenwerkingsverband iXperium Gelders MBO een aantal producten ontwikkeld. Je kunt deze producten hieronder downloaden. We delen deze onder de creative commons licentie 4.0 CC BY NC.

Spel ict-geletterdheid

CVI Conferentie 2023: Workshop ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

Op de CVI Conferentie 2023 geven we als samenwerkingsverband de workshop ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’.

Uit onderzoek blijkt dat de inzet van ict in het mbo en de aandacht voor ict-geletterdheid van studenten te wensen overlaat. Docenten geven zelf aan dat ze onvoldoende over de benodigde competenties beschikken. Werk aan de professionaliseringswinkel dus. Maar waar start je als er zoveel is om aan te werken? Hoe kun je hierin samenwerken met andere mbo-instellingen? Welke rol hebben het lectoraat Leren met ict en de lerarenopleiding hierin?

In de workshop ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ combineren we inzichten uit onderzoek, resultaten van de monitor Leren en lesgeven met ict en praktijkervaringen van mbo’s van de Gelderse Professionaliseringsagenda om te komen tot het uitwisselen van inzichten en ervaringen die leiden tot optimale impact in de instellingen.