iXperium Gelders mbo

Academie Educatie van de HAN werkt samen met Gelderse mbo’s in de Gelderse professionaliseringsagenda. We hebben de intentie om binnen deze samenwerking één of meer iXperiums te starten.


Achtergrond Gelderse mbo’s

De Gelderse mbo’s (Aventus, Yuverta, Rijn IJssel, ROC A12, Graafschap College en ROC Nijmegen) willen het beste mbo onderwijs in de regio Gelderland realiseren. Hiervoor is de Gelderse Professionaliseringsagenda ingericht. Hierbij maken wij gebruik van elkaars expertise om in cocreatie aan het onderwijs te werken. Het doel van de samenwerking is om de onderwijskwaliteiten van de Gelderse mbo’s te optimaliseren. Binnen het samenwerkingsverband staan vier domeinen centraal voor het professionaliseren van (aankomende) onderwijsprofessionals in het mbo: ‘leren met ict’, ‘beroepsgerichte didactiek’, ‘leren in opleidingsteams’ en ‘werkplekleren’. Als kennisgroep leren en lesgeven met ict geeft het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict invulling aan het domein leren met ict.

Doel

In het kader van de professionalisering van onderwijsprofessionals op het gebied van leren en lesgeven met ict hebben de Gelderse mbo’s, de tweedegraads lerarenopleidingen van de HAN en het iXperium/CoE zichzelf het volgende doel gesteld:

Onderwijsprofessionals in de roc’s en lerarenopleiders van de HAN zijn aantoonbaar competent in leren en lesgeven met ict. Ict wordt effectief ingezet om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. Het curriculum van de tweedegraads lerarenopleidingen van de HAN is mbo-proof wat betreft leren en lesgeven met ict.

We werken aan onderwijsontwikkeling in de roc’s, onderwijsontwikkeling binnen de lerarenopleiding, professionalisering en kennisontwikkeling in het domein leren en lesgeven met ict binnen het mbo.

Ambities

We hebben bovenstaand doel vertaald in de volgende ambities:

  • Professionalisering van aankomende en zittende onderwijsprofessionals en leidinggevenden op het kennisgebied leren en lesgeven met ict.
  • Bevorderen van de kennis over en de didactische inzet van ict in het mbo-onderwijs.
  • De realisatie van meer ondersteuning voor onderwijsprofessionals bij de inrichting van ict in het onderwijs.
  • Het realiseren van meer structurele aandacht binnen de mbo’s voor de impact van ict in de maatschappij en het onderwijs.
  • Meer aandacht voor onderzoek binnen het mbo op het kennisgebied leren en lesgeven met ict.
  • Bevorderen van de ict-geletterdheid van studenten middels integratie in het curriculum.
  • Inrichten van fysieke locatie(s) waar onderwijsprofessionals van de mbo’s kunnen kennis maken en experimenteren met nieuwe ict-ontwikkelingen voor het onderwijs.

In de samenwerking tussen de Gelderse mbo’s en het iXperium/CoE hebben we Gedragsindicatoren Leren en lesgeven met ict voor docenten mbo ontwikkeld.

iXperium designteams

Lees meer over de onderzoeken en producten van de iXperium designteams van iXperium Gelders mbo:Faalangstreductie met humanoid robots bij rekenen – Aventus
Samenwerkend leren op afstand – Aventus
VR voor praktijkbeleving – Graafschap College
Bewegend leren met inzet van ict – Graafschap College
Belevingsgericht leren met nieuwe technologie – Graafschap College
Duits in 10 dagen – Helicon
Op eigen niveau en tempo het vak Engels volgen – Helicon
Integreren van basiskennis AI-robotisering in de opleidingen – Helicon
Motivatie en zelfregulering bevorderen met behulp van ict – Rijn IJssel
Visualisatie van beroepstaken – Rijn IJssel
Koppeling van theorie en praktijk via e-learning – ROC Nijmegen
Het gebruik van video’s en visualisatie voor de transfer van theorie naar praktijk – Dulon College/ROC A12
Studenten activeren voor de kernvakken rekenen en Nederlands – Zone College (AOC Oost)

Of bekijk het overzicht van alle iXperium designteams.