Voor leidinggevenden

Schoolleiders hebben de taak een schoolcontext te creëren waarin hun leraren het leren en lesgeven met ict kunnen verwezenlijken. Bovendien geven ze leiding aan het proces van ict-integratie.

Om schoolleiders hiermee te helpen heeft het iXperium de professionaliseringsaanpak voor leidinggevenden ontwikkeld. Hierin staat beschreven wat een schoolleider nodig heeft om leiding te geven aan onderwijs en ict in zijn of haar schoolorganisatie. De professionaliseringsaanpak voor leidinggevenden bestaat uit de Competenties leidinggeven aan onderwijs en ict, de onderbouwing van deze competenties en de onderbouwing van de professionaliseringsaanpak voor leidinggeven aan onderwijs en ict. In deze documenten beschrijven we welke competenties schoolleiders nodig hebben om een ict-rijke en ict-vriendelijke onderwijscontext te creëren en leiding te geven aan onderwijs en ict. Het gaat hierbij om factoren waar de schoolleider aanwijsbaar invloed op heeft. De competenties zijn ontwikkeld in een samenwerking met de Verenigde Scholen Alberdingk Thijm (VSAT).
De competentieset is gebaseerd op de Beroepsstandaard schoolleiders primair onderwijs, het Beroepsprofiel schoolleiders voortgezet onderwijs en gerelateerd aan de competentieset voor leraren.