Voor studenten

Het iXperium innoveert lerarenopleidingen. Voor de bacheloropleidingen ontwikkelden we de competentieset Leren en lesgeven met ict, een honoursprogramma en een minor.

Het iXperium heeft in samenwerking met de HAN Pabo en HAN ILS een competentieset Leren en lesgeven met ict ontwikkeld. Studenten van de HAN Pabo en HAN ILS moeten bij afstuderen aan deze competenties voldoen.

Leerlijn leren en lesgeven met ict

De competentieset van de leerlijn Leren en lesgeven met ict van de pabo en het ILS geven aan waar startbekwame leraren aan moeten voldoen. Om alle studenten direct op te leiden tot ict-geletterde startbekwame leraren heeft Leren en lesgegeven met ict in en met het iXperium een grote rol in alle leerjaren. Studenten gaan aan de slag met het zich eigen maken van nieuwe ict-toepassingen, ze krijgen zicht op specifieke kenmerken van bepaalde toepassingen, leren creatief gebruik te maken van verschillende ict- toepassingen en een koppeling te maken met de onderwijspraktijk.

iX-ray

De iX-ray Leren met ict is een app die ontwikkeld is voor leraren om een beeld te krijgen van hun ict-gebruik in de praktijk. De iX-ray geeft met behulp van foto’s en filmpjes uit de onderwijspraktijk, leraren inzicht in hun eigen ict-gebruik. Gebruikers krijgen een inhoudelijke terugkoppeling over hun ontwikkeling.
Doe de iX-ray.

Minor Design4learning

In de minor Design4learning leren toekomstige professionals praktijkvragen over leren met ict te analyseren en op innovatieve wijze op te lossen. Door verbanden te leggen tussen onderwijskunde, creativiteit en technologie en door middel van multidisciplinaire samenwerking worden er ict-rijke leerarrangementen ontworpen waarmee recht wordt gedaan aan verschillen tussen leerlingen.

Honoursprogramma Educatie Open sourced

Het honoursprogramma Educatie Open Sourced daagt excellente bachelorstudenten van de HAN uit om hun rol als onderwijsveranderaar of opleidingsvernieuwer vorm te geven. Het programma richt zich op onderwijsinnovatie en ontwerpen, ondernemerschap en leren door en met behulp van ict.

Heb je interesse in het honoursprogramma EOS? Neem contact op via honours.educatie@han.nl

Master Ontwerpen Van Eigentijds Leren

De master Ontwerpen van Eigentijds leren richt zich op het versterken van de innovatieve kracht in de rol van de leraar.  De master verbindt kennis en vaardigheden over innovatieve leervormen aan kennis en vaardigheden in onderzoek aan technologische kennis. De master is verbonden aan de  onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict in het primair onderwijs: van elk van de negen deelnemende scholen volgt minimaal één leraar de master en pakt de bijdrage aan het ontwerp en onderzoek in de school op in het kader van de masteropleiding.

Uitleen materialen

Studenten en medewerkers kunnen verschillende media lenen

iXperium Arnhem Studiecentrum Ruitenberglaan 27 – reserveren en lenen via balie

iXperium Health – materialen kun je lenen via iXperium Health (Kapittelweg 33, C 1.64)

iXperium Nijmegen – materialen kun je lenen via de website van iXperium Nijmegen.