Kennistafel gepersonaliseerd leren met ict

De PO-Raad en het NRO hebben de kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict geïnitieerd om kennis en onderzoek te richten op deze vraagstukken.

Wat is de kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict?

Veel scholen vragen zich af hoe zij het leren kunnen personaliseren, hoe zij ict daarbij kunnen inzetten en wat er allemaal nodig is om gepersonaliseerd leren met ict te organiseren. De PO-Raad en het NRO hebben de kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict geïnitieerd om kennis en onderzoek te richten op deze vraagstukken.

De kennistafel heeft als doel om op zoek te gaan naar antwoorden zodat leraren verder worden toegerust met evidence-informed aanpakken om gepersonaliseerd leren met ict in praktijk te brengen. Aan deze kennistafel nemen zowel onderwijsprofessionals uit de praktijk deel als onderzoekers, opleiders en beleidsmakers.

Wat wil de kennistafel?

De kennistafel is opgericht om op basis van vraagstukken van leraren, schoolleiders en bestuurders te inventariseren wat de belangrijkste kennisvragen zijn op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict, te onderzoeken wat er al aan kennis bestaat, hoe dit toegankelijk gemaakt kan worden en welk aanvullend onderzoek er nodig is. Dit gebeurt op basis van een gezamenlijk op te stellen en actueel te houden onderzoeksagenda. Leden van de kennistafel kunnen nieuwe vraagstukken ophalen en inbrengen.

Deelnemen aan de kennistafel

Deelname aan de kennistafel vraagt om een intensieve en langdurige samenwerking van mensen uit verschillende organisaties zowel vanuit de praktijk als vanuit onderzoek. Daarbij kan ieder vanuit zijn of haar eigen domein en eigen perspectief een bijdrage leveren. De kennistafel komt in kalenderjaar 2021 in 4 tot 6 keer bijeen. Naast de kerngroep is er ook een buitenkring waarin kennis wordt gedeeld.

Kun je je helemaal vinden in deze ambitie? Wil je je kennis en ervaring inzetten om een bijdrage te leveren aan de kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict?
Sluit je dan bij ons aan!

Waar zijn jullie trots op?

De Kennistafel staat in nauwe verbinding met de Werkplaats Onderwijsonderzoek Gepersonaliseerd leren met ict, waar scholen actief bezig zijn om gepersonaliseerd leren met ict evidence informed in praktijk te brengen en waar door middel van onderzoek nieuwe inzichten worden opgedaan. Ook heeft de Kennistafel een relatie met het sectordoorsnijdende SPRONG-consortium iXpact, dat zich richt op het verbeteren van onderwijs en (leraren)opleidingen met behulp van ict ten behoeve van gepersonaliseerd leren. Met het instellen van de Kennistafel kunnen we veel meer mensen bij dit onderwerp betrekken en gepersonaliseerd leren met ICT op een hoger plan trekken.

Bijdrage aan evidence informed onderwijs

Een belangrijke focus is de bijdrage aan evidence informeel onderwijs. We gaan samen na wat er op dit thema al aan evidence informed onderzoek is gedaan, welke lacunes er nog zijn en waar nog onderzoek naar verricht moet worden. En wel zodanig dat de praktijk daarmee geholpen is. Zo kan er vanuit de Kennistafel een gezamenlijke – wetenschap en praktijk – aanvraag bij het NRO worden ingediend of kunnen er gezamenlijke evidence informed praktijkproducten en handreikingen opgeleverd worden.

Hoofdthema’s

Inhoudelijk hebben we al een agenda opgesteld met drie hoofdthema’s:

  1. Leren met ict als middel: hoe kun je ict inzetten om gepersonaliseerd leren te ondersteunen?
  2. Hoe organiseer je dat als school: wat betekent dat voor het curriculum, groeperingen, instructievormen et cetera?
  3. Welke competenties – van zowel de leerkracht als de leerling – zijn er nodig om gepersonaliseerd leren met ict in praktijk te brengen?

Partners

De kennistafel is een initiatief van PO-Raad, NRO, Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en iXperium/Centre of Expertise Leren met ict.

Kijk voor meer informatie over de kennistafels van de PO-raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek ook op het platform samen onderzoeken en de pagina over de kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict op deze site.