Digitale geletterdheid: activiteiten, meetinstrumenten en competentieprofielen

Digitale geletterdheid betreft de vaardigheden die mensen nodig hebben om volwaardig deel te kunnen nemen aan de digitale samenleving.

We onderzoeken welke competenties mensen nodig hebben om ict in te zetten voor leven, leren en werken en hoe zij die competenties een leven lang kunnen blijven doorontwikkelen. Ook bekijken we wat dit betekent voor het opleiden, professionaliseren en ondersteunen van leraren. Ten slotte bekijken we hoe ict hierbij kan ondersteunen.