iXperiumdesignteams

In iXperiumdesignteams ontwerpen leraren, lerarenopleiders, onderzoekers, ict-experts, praktijkdeskundigen en studenten onder begeleiding van een procesbegeleider ict-rijke leerarrangementen. Samen gaan zij aan de slag aan de hand van de methode ‘onderzoekend ontwerpen’ en ontwikkelen zij bijvoorbeeld een les, lessenreeks of zelfs een volledige leerlijn.

Samen onderzoekend ontwerpen

iXperiumdesignteams worden samengesteld rond een onderwijskundig praktijkvraagstuk op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict en/of ict-geletterdheid waarvoor nog geen duidelijke oplossing voorhanden is. De deelnemers aan een iXperiumdesignteam werken samen op een onderzoekende, systematische en creatieve wijze toe naar een onderbouwd ontwerp (‘onderzoekend ontwerpen’) en zijn afkomstig uit diverse disciplines, zodat kennis en expertise vanuit onderwijs, opleiding en onderzoek en – waar mogelijk of relevant – de beroepspraktijk samenkomen en elkaar versterken. Een designteam bestaat daarom uit (minstens twee) leraren, een leraren)opleider van de betrokken (leraren)opleiding, een onderzoeker, een procesbegeleider, een ict-expert/mediamentor en inhoudelijke experts of praktijkexperts.

Voorbeelden van designteams

iXperiumdesignteams in diverse sectoren

Wil je graag meer lezen over het proces dat iXperiumdesignteams doorlopen en de mooie producten die het resultaat kunnen zijn? Hieronder kun je bij diverse sectoren een kijkje in de keuken nemen.

Betrokken bij iXperiumdesignteams

Zou je met je team de mogelijkheden willen verkennen om een designteam te starten, of heb je andere vragen? Schroom niet om contact op te nemen.