iXperiumdesignteams

Onderzoekend ontwerpen van vernieuwende, ict-rijke leerarrangementen samen met mensen uit andere organisaties en disciplines.

Wat is een iXperiumdesignteam?

In iXperiumdesignteams ontwerpen leraren, lerarenopleiders, onderzoekers, ict-experts, praktijkdeskundigen en studenten onder begeleiding van een procesbegeleider ict-rijke leerarrangementen. Een ontwikkeld leerarrangement kan bijvoorbeeld een les, een lessenreeks of een volledige leerlijn zijn. iXperiumdesignteams worden samengesteld rond een onderwijskundig praktijkvraagstuk op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict en/of ict-geletterdheid waarvoor nog geen duidelijke oplossing voorhanden is.

De deelnemers aan een iXperiumdesignteam werken samen op een onderzoekende, systematische en creatieve wijze toe naar een onderbouwd ontwerp. Tijdens het proces doorlopen ze een aantal fasen:

1) het vooronderzoek (vraag verhelderen, verkennen en verzamelen, werkhypothese en ontwerpeisen opstellen;
2) ontwerpen, experimenteren en evalueren;
3) overdragen en delen.

Wat levert deelname aan een iXperiumdesignteam op?

 • Voor de betrokken (aankomend) leraar/docent:
  • een ict-rijk leerarrangement voor leerlingen of studenten;
  • kennis over onderzoeksmatig, evidence-informed ontwerpen;
  • samen werken en ontwikkelen in een multidisciplinair team;
  • creatief, outside-the-box denken;
  • competenties voor leren en lesgeven met ict;
  • inspiratie, nieuwe kennis en inzichten voor de eigen praktijk;
  • voortrekkersrol naar collega‚Äôs.
 • Voor de betrokken school/organisatie:
  • vernieuwend onderwijs met ict dat past bij de eigen visie en ambities;
  • professionalisering van de deelnemende leraren: ontwikkelen een onderzoekende houding, verbreden hun blikveld en doen nieuwe inzichten op over leren en lesgeven met ict;
  • olievlekwerking: de leraren die deelnemen aan het designteam nemen het team mee in de ontwikkelingen.
 • Voor de betrokken (praktijk)deskundigen:
  • professionalisering op het gebied van leren en lesgeven met ict en onderzoekend ontwerpen;
  • toepassing van kennis en inzichten in het curriculum of de (beroeps)praktijk;
  • werken aan de verbinding tussen opleiding, onderzoek en onderwijs/praktijk.
 • Voor het bredere onderwijsveld en kennisdomein:
  • praktijkvoorbeelden;
  • uitgewerkte en uitgeprobeerde leerarrangementen en prototypes;
  • onderzoekspublicaties over de opbrengsten en ervaringen van iXperiumdesignteams;
  • leergemeenschap op het gebied van leren met en over ict.

Voorbeelden van eindproducten van iXperiumdesignteams