Gepersonaliseerd leren met ict

Recht doen aan verschillen tussen leerlingen is voor veel scholen en leraren een lastige opgave. Zij staan voor de uitdaging om met ict individuele leerbehoeftes in beeld te brengen en aanpassingen op maat te doen op het gebied van didactiek, pedagogiek, curriculum en leeromgeving.

Ict is belangrijk voor gepersonaliseerd leren, bijvoorbeeld in de verzameling van data en het geven van feedback, maar ook voor het reguleren van leerprocessen, de interactie met de leerstof en de realisatie van een rijke, sociale leeromgeving. De organisatie van gepersonaliseerd leren met inzet van ict is een van de drie onderzoekslijnen van het iXperium/CoE. Er zijn dan ook verschillende (onderzoeks-)projecten en een promotie gericht op gepersonaliseerd leren met ict. Op deze pagina vind je hiervan een overzicht.

Model Gepersonaliseerd Leren met ict

De publicatie Dimensies van gepersonaliseerd leren beschrijft het begrip personaliseren van leren en de invulling hiervan. Personaliseren van leren kan op uiteenlopende manieren vorm krijgen op school. Hieraan liggen dimensies ten grondslag. Eén dimensie heeft betrekking op hoeveel zelfregie de leerling krijgt over zijn eigen leerproces. De tweede dimensie heeft betrekking op de mate waarin het individuele belang van leerlingen voorop staat. De keuze ten aanzien van een dimensie bepaalt hoe- en de mate waarin personaliseren van leren er op school uit kan zien. Het model Personaliseren van leren biedt scholen een kompas voor het bieden van maatwerk. De publicatie Het organiseren van gepersonaliseerd leren is een vervolg op Dimensies van gepersonaliseerd leren en beschrijft welke aspecten van de schoolorganisatie (moeten) veranderen als het leren meer wordt gepersonaliseerd. Hierbij spelen allerlei actoren en factoren een rol. Actoren zijn onder andere leraren, leerlingen, ouders, de ict-coördinator, de intern begeleider, de directeur en externe partijen. Factoren zijn bijvoorbeeld de leeromgeving, leermiddelen, ict-toepassingen, toetsing, groeperingsvormen en de inrichting van het gebouw.

iXpeditie Maatwerk

Het RAAK-project iXpeditie Maatwerk ontwikkelt en onderzoekt een spelsimulatie waarmee schoolteams en toekomstige leraren in beeld kunnen brengen waar zij op dit moment staan als het gaat om maatwerk met ict in de klas en school. Het project iXpeditie Maatwerk loopt van september 2015 tot augustus 2019. Binnen iXpeditie Maatwerk promoveert Kirsten de Ries met het promotietraject: iXpeditie Maatwerk, ludo ergo muto. Meer weten? Bekijk de pagina iXpeditie Maatwerk.

Onderzoekswerkplaatsen gepersonaliseerd leren met ict

Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict werkt samen met partners in de Onderzoekswerkplaatsen Gepersonaliseerd leren met ict voor het primair onderwijs en het mbo.
In de iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO werken basisscholen van negen schoolbesturen van CLC Arnhem en CLC Nijmegen, HAN Pabo en het Welten Instituut (Open Universiteit) intensief samen aan de vormgeving van gepersonaliseerd leren met ict in het primair onderwijs.
In de mbo Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict werken mbo’s uit Gelderland, Brabant en Amsterdam, het iXperium/CoE, de practoraten Activerende didactiek en Mediawijsheid, Tilburg University en IVA Onderwijs/Stichting Etre et Avoir samen in een consortium. Het consortium bouwt voort op langdurige samenwerkingsverbanden rond leren en ict, verbindt deze en haakt nieuwe partners aan. Meer weten? Bekijk de pagina Onderzoekswerkplaatsen.

Empower2Learn

In dit Erasmus+project werken partners uit Zweden (Afdeling Onderwijs van de gemeente Norrköping), het Verenigd Koninkrijk (CLC Londen), Nederland (CLC Arnhem, iXperium/CoE) en België (PXL Hogeschool) samen. Ze verkennen en ontwikkelen werkwijzen voor gepersonalisereerd leren met ict, voeren ze uit, evalueren en dissemineren de werkwijzen. Het doel is om de competenties om leerlingen te versterken in hun leren te verhogen. Kijk voor meer informatie op de pagina over Empower2Learn.

Tablio

TABLIO was een Key Action 2-project binnen het Erasmus+ programma. In het project werkten zeven partners uit zes Europese landen samen. In het Tablio-project gaat het om de vraag op welke manier mobiele apparaten (zoals tablets, laptops, chromebooks, phablets) binnen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs (kunnen) worden ingezet ten behoeve van het recht doen aan verschillen.
Meer weten? Kijk op de pagina Tablio.