Gepersonaliseerd leren met ict

Recht doen aan verschillen tussen leerlingen is voor veel scholen en leraren een lastige opgave. Zij staan voor de uitdaging om met ict individuele leerbehoeftes in beeld te brengen en aanpassingen op maat te doen op het gebied van didactiek, pedagogiek, curriculum en leeromgeving.

Ict is belangrijk voor gepersonaliseerd leren, bijvoorbeeld in de verzameling van data en het geven van feedback, maar ook voor het reguleren van leerprocessen, de interactie met de leerstof en de realisatie van een rijke, sociale leeromgeving. De organisatie van gepersonaliseerd leren met inzet van ict is een van de drie onderzoekslijnen van het iXperium Centre of Expertise. Er zijn dan ook verschillende (onderzoeks-)projecten en een promotie gericht op gepersonaliseerd leren met ict. Op deze pagina vind je hiervan een overzicht.

Model Gepersonaliseerd Leren met ict

De publicatie Dimensies van gepersonaliseerd leren beschrijft het begrip ‘personaliseren van leren’ en de invulling hiervan. Personaliseren van leren kan op uiteenlopende manieren vorm krijgen op school. Hieraan liggen dimensies ten grondslag. Eén dimensie heeft betrekking op hoeveel zelfregie leerlingen krijgen over hun eigen leerproces. De tweede dimensie heeft betrekking op de mate waarin het individuele belang van leerlingen voorop staat. De keuze ten aanzien van een dimensie bepaalt hoe en de mate waarin personaliseren van leren er op school uit kan zien. Het model ‘Personaliseren van leren’ biedt scholen een kompas voor het bieden van maatwerk. De publicatie Het organiseren van gepersonaliseerd leren is een vervolg op ‘Dimensies van gepersonaliseerd leren’ en beschrijft welke aspecten van de schoolorganisatie (moeten) veranderen als het leren gepersonaliseerder wordt. Hierbij spelen allerlei actoren en factoren een rol. Actoren zijn onder andere leraren, leerlingen, ouders, de ict-coördinator, de intern begeleider, de directeur en externe partijen. Factoren zijn bijvoorbeeld de leeromgeving, leermiddelen, ict-toepassingen, toetsing, groeperingsvormen en de inrichting van het gebouw.

iXpeditie Maatwerk

In het RAAK-project iXpeditie Maatwerk werd een spelsimulatie ontwikkeld en onderzocht waarmee schoolteams en toekomstige leraren in beeld kunnen brengen waar zij op dit moment staan als het gaat om maatwerk met ict in de klas en op school. Het project iXpeditie Maatwerk liep van september 2015 tot augustus 2019. Meer weten? Bekijk de pagina iXpeditie Maatwerk.

Onderzoekswerkplaatsen gepersonaliseerd leren met ict

Het iXperium Centre of Expertise Leren met ict werkte samen met partners in de Onderzoekswerkplaatsen Gepersonaliseerd leren met ict voor het primair onderwijs en het mbo.
In de iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict po werkten basisscholen van negen schoolbesturen van CLC Arnhem en CLC Nijmegen, HAN Pabo en het Welten Instituut (Open Universiteit) intensief samen aan de vormgeving van gepersonaliseerd leren met ict in het primair onderwijs.
In de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict werkten mbo’s uit Gelderland, Brabant en Amsterdam, het iXperium, de practoraten Activerende didactiek en Mediawijsheid, Tilburg University en IVA Onderwijs/Stichting Etre et Avoir samen in een consortium. Het consortium bouwde voort op langdurige samenwerkingsverbanden rond leren en ict, verbond deze en haakte nieuwe partners aan. Meer weten? Bekijk de pagina Onderzoekswerkplaatsen.

Empower2Learn

In dit Erasmus+-project werkten partners uit Zweden (Afdeling Onderwijs van de gemeente Norrköping), het Verenigd Koninkrijk (CLC Londen), Nederland (CLC Arnhem, iXperium) en België (PXL Hogeschool) samen. Ze verkenden en ontwikkelden werkwijzen voor gepersonalisereerd leren met ict, voerden deze uit en evalueerden en dissemineerden de werkwijzen. Het doel was om de competenties van leerlingen in hun leren te versterken. Kijk voor meer informatie op de pagina over Empower2Learn.

Tablio

TABLIO was een Key Action 2-project binnen het Erasmus+-programma. In dit project werkten zeven partners uit zes Europese landen samen. In het Tablio-project stond de vraag centraal op welke manier mobiele apparaten (zoals tablets, laptops, chromebooks, phablets) binnen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs (kunnen) worden ingezet ten behoeve van het recht doen aan verschillen.
Meer weten? Kijk op de pagina Tablio.