AI helpt studenten omgaan met stress

Docent Ramon Menting gebruikt onder andere de AI-bot Midjourney om de stress van studenten te verbeelden om studenten zo meer grip op hun stress te geven.

Ramon is docent bij de opleiding Communication & Multimediadesign. Hij volgde afgelopen jaar zelf de master in Design aan de Willem de Kooning Academy. Voor zijn opleiding deed hij onderzoek naar stress bij studenten.

Ons lichaam geeft voortdurend signalen af die ons onbewust voorzien van feedback over de staat waarin we verkeren. Ramon onderzocht hoe het bewustzijn over deze lichaamskennis vergroot en ingezet kan worden om bij te dragen aan het voorkomen van ernstige stress bij studenten. Ramon: “Het thema ‘stress’ speelt onder studenten en een continue stroom aan onderzoeken toont aan hoe urgent het probleem inmiddels is geworden. Ik was benieuwd of ik samen met mijn studenten een ontwerponderzoek kon inrichten waarin we samen op zoek kunnen gaan naar wat wij als onderwijsinstelling kunnen doen om de stresservaring van mijn studenten te verlagen.”

Onderwijsmodule

Ramon ontwikkelde een module waarin studenten hun stresservaring onderzoeken om zich bewust te worden van wat stress precies voor hen is, wat het doet en wat de oorsprong is van deze ervaring. De lichaamssignalen beschrijven ze in een bodymap. Met behulp van de bodymap geven ze woorden aan hun gevoel. Docent en student gaan niet meteen cognitief aan de slag om te bedenken hoe lossen we de stress op. Het gaat er meer om dat de student zonder oordeel de tijd neemt om te kijken wat de stress met je doet. Waar voel je de stress?

Vervolgens maakte Ramon met de woorden van de bodymap een beeld in Midjourney. Deze AI-bot geeft op basis van de prompt die je invoert vier verschillende beelden. Met deze beelden gaat Ramon opnieuw met de student in gesprek. “Wat voel je nu? Welk beeld herken je?”. De studenten gingen ook met elkaar in gesprek over de metaforen en beelden die ze van elkaar zagen.

Een voorbeeld is een student die de stress omschreef alsof er een reus van steen op haar borst stond en haar verstikte. Het beeld van Midjourney liet onder andere een reus zien met een persoon op zijn schouder. Met dat beeld kwam het gesprek op het feit dat je soms ook stress nodig hebt om prestaties te behalen. Het beeld van de reus met de persoon op schouder gaf daarna de associatie dat stress je ook verder kan helpen, dat je samen met de reus grotere stappen kunt nemen. Met dit onverwachte beeld kreeg de stress een andere associatie en kon de student de stress op een andere manier benaderen.

Publicatie lezen en module gebruiken

Mooi om te zien hoe deze docent samen met zijn studenten op een creatieve manier AI inzet en hoe hij het gesprek aangaat met zijn studenten. De module kunnen hogescholen inzetten. Lees ook de prachtig uitgevoerde publicatie.