Blog van Tim Phaff: Onderzoekswerkplaats op de Mariënborn

Basisschool de Mariënborn werkt in de Onderzoekswerkplaats aan hun leervraag over de inzet van Ontwerpend en Onderzoekend leren en de inzet van ict hierbij. Lees hieronder de blog van Tim Phaff (leraar groep 5).

In het schooljaar 2018-2019 besloten wij mee te doen aan de onderzoekswerkplaats van het iXperium. We wilden ons graag richten op Onderzoekend en Ontwerpend Leren tijdens de WO-lessen van Blink en hierbij gebruik maken van ict-middelen. Samen met onderzoekers van het Centre of Expertise zijn we een 3-jarig proces ingegaan. Daar waar het aan het begin nog erg open lag, zijn we elke bijeenkomst meer gericht gaan werken. We zijn nu op het punt dat we een globale onderzoeksvraag hebben vastgesteld.Daar waar nodig kunnen ict-middelen de leerlingen ondersteunen om verder te komen in hun onderzoek. In het proces hier naartoe hebben we theoretische kaders vastgesteld, ons verdiept in verschillende soorten manieren van leren, schoolbrede analyses gemaakt en onze kaders vastgesteld. We hebben vragen gesteld als: Welke kennis moet beheerst zijn? Welke vaardigheden worden er in de methode aangeboden en hoe kunnen we de lessen zo aanpassen dat het uitnodigt tot het stellen van onderzoekende vragen? Al met al een heel proces om tot een goede werkhypothese te kunnen komen. In het komen tot onderzoekende vragen, het opstellen van een onderzoek, het notuleren van het onderzoek en de uiteindelijke presentatie ondersteunt het iXperium. Zij inspireren ons en adviseren in wat er allemaal mogelijk is. Met deze input gaan we nu een uitprobeerfase in. Dit zal op langere termijn uitgerold worden in een implementatieproces door de hele school heen. Mijn tip voor toekomstige onderzoeksteams zou zijn: geef het proces de tijd die het nodig heeft! Voor ons was dit soms nog lastig, omdat je toch snel concreet acties wil uitzetten. Door tijd te nemen voor een goede hypothese, ontstaat meer diepgang en uiteindelijk gerichtere resultaten.