Computational Thinking Challenges voor leerlingen

Een van de digitale vaardigheden in het curriculum is Computational Thinking (CT). Wat is het precies en uit welke onderdelen bestaat het? Vanuit iXperium Nijmegen besteden we er dit schooljaar extra aandacht aan. Maar hoe pak je dit aan? Wellicht besteed je al aandacht aan (onderdelen) van CT zonder dat je daar bij stil staat!

In november hebben we een iXpiratiemiddag gehouden als aftrap voor het thema. In april vindt de afsluitende bijeenkomst plaats. In de tussenliggende maanden zullen we specials versturen. Dit zijn nieuwsbrieven met daarin ontwikkelde lespakketten, tips en informatie over CT. Daarnaast hebben we onze website www.ixperiumplus.nl aangevuld met opdrachten, een handleiding en introductiefilms voor leerkrachten en leerlingen over CT.

Challenges voor leerlingen

De lespakketten CT van het iXperium Nijmegen zijn erop gericht om leerkrachten kennis te laten maken met een aantal begrippen van CT. Voor de onderbouw zijn er vier opdrachten die in willekeurige volgorde uitgevoerd kunnen worden. Voor de bovenbouw zijn er vijf opdrachten. Bij elke opdracht ontdekken de leerlingen een codewoord waarna ze verder kunnen. Spelenderwijs gebruiken de leerlingen alle vaardigheden binnen CT. Heb je behoefte om met een van onze mediamentoren dit verder te bespreken? Neem dan contact op met ons op.

Terugblik iXpiratiemiddag

De iXpiratiemiddag vond plaats in november. 35 deelnemers  van de scholen, 3 studenten van de PABO en 3 externe betrokkenen hebben deze middag bezocht.  De leerkrachten kwamen evenredig van onder-, midden- en bovenbouw.

We zijn gestart met programmamanager Corry die alleen nog op computerinstructies reageert en broodnodig een broodje kaas moest eten. De deelnemers hebben daarvoor Corry instructies gegeven. Het was moeilijker dan ze dachten. ‘ERROR ERROR’ werd er geroepen. Aan de hand van dit voorbeeld zijn de onderdelen van computational thinking (CT) uitgelegd. Vervolgens zijn de leerkrachten voor de onder- en bovenbouw workshops uiteengegaan.

Workshop onderbouw

De leerkrachten hebben met het schema van CT gekeken welke onderdelen passen bij de kralenplank. Dat bleken ze nagenoeg allemaal te zijn. Ook hebben we de lespakketten voor de onderbouw laten zien en waar het materiaal te vinden is. We zijn gestart met de introductie van Saar en Mik. Daarna zijn we in groepjes gaan bekijken hoe CT al ingezet wordt bij de diverse vakken/vakgebieden.

Workshop bovenbouw

Hier zijn we gestart met een voorbeeld waarna de leerkrachten zelf aan de slag gingen met de vragen: Wat doen we al aan CT op een dag: de kring, taal, lezen, buitenspelen, rekenen, eten en drinken, verkeer, muziek dans, wereldoriëntatie etcetera? De leerkrachten hebben de ervaringen met elkaar gedeeld. Tot slot hebben we het lespakket voor de bovenbouw laten zien met de introductie van Hannah Hackalot.

Open Space

Uiteindelijk zijn de deelnemers zelf aan de slag gegaan in de Open Space. Hier konden leerkrachten zelf ICT-tools ontdekken en uitproberen:

  • Tafel met kleutermateriaal (kralenplank, ketting, logiblocks, mozaïek:  ‘Computational Thinking: Dit doen jullie al!’)
  • Praktijkopdrachten Computational Thinking: vormenfestival (onderbouw), organiseren van een kleuterlunch (middenbouw) en aanpak van plastic soep (bovenbouw). Opvraagbaar bij erik.peperkamp@ixperium.nl
  • Levend programmeren
  • OSMO coding, Coding Jam en Coding Duo, Bloxels Cubetto
  • iPads met verschillende apps (denk aan: Turtle logic, Code karts, Kodable, Lightbot, Kraak de code, Toca builders en Shadow Puppet Edu)
  • Laptops met verschillende toepassingen (denk aan: Codecombat, Code.org, Ko de kraker, Microbit, Scratch
  • LEGO© We Do, LEGO© Mindstorms
  • BeeBots, robot Femke