De mensen van iXperium Health: Miriam Reelick

De komende weken stellen we alle medewerkers en ambassadeurs van iXperium Health aan jullie voor. We starten de serie met een gesprek met Miriam Reelick. Zij is de opvolger van Maurice Magnée en is sinds augustus coördinator van het iXperium Health.

Veel ervaring met onderzoek en implementatie

Miriam werkte tot augustus bij het GET-lab van Avans Hogeschool. In het GET-lab komen onderwijs, onderzoek en het werkveld samen. Het doel van het GET-lab is om deze krachten te bundelen en een plek te bieden waar (toekomstige) zorg- en welzijnsprofessionals zich kunnen ontwikkelen om technologie waardevol in te kunnen zetten. Zo kon Miriam studenten en docenten van opleidingen, professionals uit het werkveld en onderzoekers verbinden zodat zij samen konden werken aan een antwoord op maatschappelijke vraagstukken.

Na vijf jaar het GET-lab opgezet en ontwikkeld te hebben, was het tijd voor een nieuwe stap. Naar een plek met meerdere opleidingen, een groter team en mooie nieuwe uitdagingen waar het iXperium Health nu voor staat.

Samen onderzoek doen

Miriam: “In het iXperiumnetwerk kan ik een mooie bijdrage leveren aan de professionalisering van iXperium Health en de professionalisering van mensen in het netwerk. We halen ervaring en kennis op en kijken wat we kunnen standaardiseren.”
Miriam is van huis uit onderzoeker en heeft na een opleiding Bewegingswetenschappen, een promotieonderzoek en een postdoc onderzoek, een drive gevonden in praktijkgericht onderzoek.

“Het is mooi om direct de impact te zien van het onderzoek dat je doet, zowel bij de onderzoeker als bij de praktijk. In het iXperium Health faciliteren we daarom veel verschillende praktijkonderzoeken. Bijvoorbeeld studenten van de onderwijseenheid ‘Interprofessioneel leren’ doen onderzoek naar het stimuleren van gezond gedrag met behulp van technologie en studenten van ‘Serious Gaming’ doen onderzoeken hoe serious gaming een rol kan spelen bij het informeren over en inspireren van studenten voor de inzet van technologie in zorg, welzijn en sport. We verzamelen ook steeds meer data uit de inzet van technologie wat we kunnen inzetten in onderzoek.”

iXperium-aanpak

Miriam: “Bij iXperium Health hebben we vanuit iedere opleiding die is aangesloten bij ons iXperium Health een of meer ambassadeurs. Dat zijn vaak docenten en docentonderzoekers die een verbinding maken tussen het iXperiumnetwerk en studenten, docenten en onderzoekers in een van de HAN-academies. Deze ambassadeurs staan dicht bij het iXperium Health, spelen een actieve rol in het netwerk, delen kennis en ontwikkelen kennis en producten. Ze staan ook dicht bij de opleiding; zowel het onderwijs wat we verzorgen als het vak en de beroepspraktijk waar we voor opleiden.”

Fysieke labs voor inspiratie, experiment en ontmoeting

iXperium Health heeft twee fysieke labs waar studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit de praktijk elkaar kunnen ontmoeten, waar ze samen kunnen experimenteren en werken aan vraagstukken uit de maatschappij. Miriam: “Het zijn open ruimtes waar je binnen kunt lopen als je een vraag hebt of een technologie wilt uitproberen. Bijna alle technologie die we in huis hebben kun je ook lenen zodat je het ook kunt inzetten in de praktijk van je opleiding.

Docenten verzorgen onderwijs in het iXperiumlab en we verzorgen met regelmaat workshops en masterclasses, zowel voor studenten en docenten als voor professionals uit de praktijk. Denk aan een workshop 3d-printen, een inspiratiesessie voor huisartsen of een masterclass over sociale robots. Ook onze lectoren en onderzoekers zijn bijvoorbeeld regelmatig in het iXperium Health voor samenwerkingsprojecten.

Maatschappelijke vraagstukken

Alle doelgroepen weten het iXperium Health intussen goed te vinden. De uitdaging is nu om maatschappelijke thema’s, onderzoekslijnen vanuit verschillenden lectoraten, onderwerpen vanuit de opleidingen en vragen van individuele studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit de praktijk bij elkaar te brengen en aan elkaar te verbinden. Miriam: “Het is belangrijk dat we de kennis die al beschikbaar is openstellen en bereikbaar maken voor professionals die de kennis kunnen toepassen in hun praktijk.

We hebben grote vraagstukken vanuit de maatschappij. Hoe transformeren zorg en welzijn? Wat verandert er in sport en bewegen? Hoe leveren we de juist zorg op de juiste plek? Wie zijn daarbij betrokken? Wat doen we aan preventie? Welke data kunnen en willen we verzamelen? En welke kennis en toepassing halen we daar uit? In het iXperium Health werken we onderzoeksmatig en doen we ook regelmatig zelf een experiment als we iets willen weten. Experimenteren is een belangrijk onderdeel in de aanpak van het iXperiumnetwerk. En de kennis uit onderzoek, ervaringsverhalen uit de praktijk en data en kennis uit eigen experimenten bundelen en stellen we beschikbaar voor het hele netwerk.”

iXperium Health

iXperium Health is alle werkdagen open van 9 tot 17 uur. Je kunt binnenlopen als je vragen hebt. Als je materialen wilt lenen is het handig om die te reserveren. Ben je docent en wil je lesgeven in een van de iXperiumlabs? Reserveer de ruimte dan van tevoren.

Volg ons ook op linkedin, facebook, twitter en vanaf 2023 ook op instagram.