De mensen van iXperium Health: Ralf Glaudemans

De eerste medewerker van iXperium Health is Ralf Glaudemans. Zijn formele functienaam is beheerder maar zijn rol is veel breder. Sommige mensen zeggen, zonder Ralf hadden we geen iXperium Health zoals het nu is.

Dat Ralf beheerder werd bij iXperium Health was niet raar. Zijn hele leven werkt hij al met technologie en is hij een belangrijk intermediair tussen mensen en technologie geweest. Ralf “Je ziet vaak dat mensen die niet veel werken met technologie hele hoge drempels zien voor ze zelf technologie kunnen inzetten. Ik probeer ze bij te brengen dat het niet zo moeilijk is als ze denken. En ik probeer ze zover te krijgen dat ze zelf actief kennis maken met technologie en dan ervaren dat het eigenlijk wel meevalt.”

Mensen ontzorgen met helder beheer en goede facilitering

Eerder werkte Ralf bij de service unit ict van de HAN. En hij was actief betrokken bij de ontwikkeling van iXperium Nijmegen voor HAN Pabo en iXperium Oss (bij De Leijgraaf, nu Koning Willem I). Dus toen hij startte bij iXperium Health wist hij al wel wat hij wilde. In iXperium Health kon hij vanaf dag 1 het iXperiumab opzetten en het beheer ordenen.

Ralf “Ik heb een heldere gebruiksfilosofie. Als je gebruikers wilt ontzorgen en het gebruik van technologie laagdrempelig wilt maken dan is het belangrijk dat alles makkelijk er prettig werkt. Dat vraagt om een heldere structuur en inrichting en om een strak beheer. Dan moet je denken aan allerlei soorten beheer zoals voorraadbeheer, accubeheer (gebruikers willen dat apparaten zijn opgeladen als ze ze gaan gebruiken), versie beheer (zorgen dat alle updates zijn gedaan), bestandsbeheer, magazijnlogistiek, duidelijke labels. Als je een wachtwoord voor content nodig hebt wil je dat kunnen vinden in de buurt van het apparaat dat je gebruikt. Als je een snoer nodig hebt is het fijn als je weet waar dat ligt. Alles moet zo makkelijk mogelijk zijn voor gebruikers. Als een docent of student twintig VR-brillen wil lenen voor gebruik in de les dan krijgt die persoon liever een rolkoffer mee dan twintig losse tasjes. Daarnaast is het ook belangrijk dat we onze technologie veilig bewaren, gebruiken en vervoeren zodat we geen schade ontstaat.’

Voor het basisgebruik heeft Ralf de werkwijze, basisworkshops en handleidingen ontworpen. Intussen geven veel ambassadeurs en docenten zelf les in het iXperium en zijn er verschillende arrangementen doorontwikkeld. Studentambassadeur Heleen maakte uitgebreide handleidingen die zowel docenten als studenten gebruiken als ze materialen lenen.

iXperium is een belangrijke vrijplaatst

Bij veel workshops ondersteunt Ralf de docent die met een groep studenten naar het iXperium komt. Docenten en studenten kunnen ook altijd binnenlopen en Ralf of iemand van het kernteam met al hun vragen bestoken.

Ralf “In de aanpak van het iXperium is een iXperiumlab een belangrijke vrijplaats. Een plek waar je zelf kunt ervaren hoe technologie werkt. Waar je terecht kunt met vragen en ideeën. Waar je professionals uit andere groepen of sectoren kunt ontmoeten. Het is belangrijk dat je daar ook zowel technologieën ziet die al worden gebruikt in de praktijk als media die net nieuw of nog in ontwikkeling zijn.

Consultant voor inzet technologie

Voor collega’s binnen de HAN en voor externe partners, bijvoorbeeld zorginstellingen, is Ralf consultant als mensen materialen willen aanschaffen of zelf een innovatielab willen starten.

Ralf “Als je zelf een innovatielab wilt starten moet je altijd bedenken dat het meer is dan een lab. Op zichzelf is een lab ook maar een tool. De meerwaarde zit hem in het geheel van activiteiten die je als organisatie onderneemt. Geef mensen de ruimte en het vertrouwen om te ervaren en experimenteren. Zorg ervoor dat je expertise in huis hebt om mensen te begeleiden. Kennisdelen is belangrijk. Ik zie mijn rol als beheerder niet als alleen het beheer van materialen in de ruimte. In mijn rol gaat het er ook om dat ik functies en middelen bereikbaar maak voor medewerkers en studenten van de HAN. En voor externe relaties. Het is ook belangrijk om zelf ook flexibel te zijn en met mensen mee te denken hoe technologie meerwaarde kan hebben in een specifiek beroep, in een opleiding of onderzoek.

Welke trends zien we in 2024?

Ralf “Uiteindelijk gaan we AI overal in terugzien. We weten nog niet waar het naartoe gaat. Maar het is zeker dat we het in ons dagelijks leven tegen gaan komen. Verder verwacht ik komend jaar een grote groei in Smartglasses zoals de bril van Meta en Ray Ban. Daarmee zie je niet alleen content in je bril maar stream je bijvoorbeeld ook films groot in de ruimte. Dit soort devices gaan verwacht ik ook een rol spelen bij bijvoorbeeld thuiszorg en monitoring; artsen of gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen zo makkelijk meekijken.