Denktank iXperium Nijmegen

1 maart organiseert iXperium Nijmegen een denktank. Wat hebben we nodig met betrekking tot leren en lesgeven met ict, nu en in de toekomst? Hierover gaan we gesprek.

Veel vragen gaan over de rol van de leerkracht in adaptieve programma’s, het gebruik van onderwijsleeromgevingen als Google Classsroom, Teams Education, mediawijsheid en data analytics. Dit zijn speerpunten die we met jullie willen uitwerken. Mogelijk zijn er nog andere speerpunten. Wat is er nodig op jullie scholen om op deze speerpunten te ontwikkelen?

Wil je meedenken op één van deze onderwerpen? Meld je bij erik.peperkamp@ixperium.nl aan voor de denktank iXperium Nijmegen op 1 maart om 15.30 uur. Dan krijg je van ons de uitnodiging en de link. Resultaat is dat we samen expertise opbouwen en aanpakken uitwerken om de scholen verder te helpen in leren en lesgeven met ict.