Digitale geletterdheid: Computational thinking

Deze week verscheen op onderwijskennis.nl de themapagina ‘Digitale geletterdheid: Computational Thinking’. Collega’s van iXperium Centre of Exertise leren met ict hebben meegewerkt aan deze pagina. De onderzoeksresultaten vanuit ons netwerk met betrekking tot computational thinking worden uiteraard ook via deze pagina ontsloten.

Computational thinking is een denkproces dat draait om het oplossen van complexe problemen met behulp van de principes van computers, algoritmen en gegevens, afkomstig uit de informatica.

Computational thinking in het onderwijs

In het onderwijs is het van belang om de ontwikkeling van Computational thinking bij leerlingen te stimuleren, aangezien het leerlingen helpt het potentieel van digitale technologie ten volle te benutten, maar ook kritisch te leren denken en analytische vaardigheden te ontwikkelen. Computational thinking zou een plek moeten krijgen in veel verschillende vakken, zodat leerlingen kunnen oefenen in verschillende contexten en de relevantie van Computational thinking begrijpen. Tegelijkertijd is het zinvol om Computational thinking deels apart aan te bieden, waardoor leerlingen dieper begrip krijgen van de fundamentele concepten. Het is belangrijk om verschillende soorten toetsen te gebruiken om te evalueren hoe goed leerlingen hun Computational thinking-vaardigheden ontwikkelen en of ze deze vaardigheden kunnen toepassen in diverse contexten. Bij docentprofessionalisering zou er niet alleen aandacht moeten zijn voor digitale vaardigheden, maar ook begrip over manieren waarop Computational thinking het bestaande curriculum en vakspecifieke leerdoelen kan verrijken.

De themapagina Digitale geletterdheid: Computational Thinking van onderwijskennis.nl biedt een overzicht van wat we hierover weten uit onderzoek.