Docentprofessionalisering en onderwijsinnovatie in kaart gebracht door Teachers2Learn

Onlangs verscheen de publicatie Teacher professional learning and development in the context of educational innovations in higher education: A typology of practices van het consortium Teachers2Learn. In dit artikel wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten professionaliseringsactiviteiten van docenten in het hoger onderwijs met betrekking tot onderwijsinnovatie. Onderzoeker Madeleine Hulsen van het iXperium is onderdeel van dit consortium en heeft meegewerkt aan de recent verschenen publicatie.

Het hoger onderwijs krijgt te maken met een veranderende vraag van studenten, het werkveld en de samenleving. Dit is van invloed op de rol en taken van docenten in het hoger onderwijs. Het is dan ook van belang dat docenten zich (blijven) professionaliseren om de onderwijsinnovaties die nodig zijn als gevolg van deze veranderingen bij te houden. Docenten kunnen op verschillende manieren ondersteund worden bij deze professionalisering. Teachers2Learn heeft diverse praktijkvoorbeelden in kaart gebracht van manieren waarop docenten in het hoger onderwijs werken aan hun professionalisering. Hierbij is gekeken naar in hoeverre er een verband is tussen de ondernomen professionaliseringsactiviteiten en onderwijsinnovatie. Het onderzoek heeft geleid tot een raamwerk waarin verschillende professionaliseringsinitiatieven worden gekenmerkt en van elkaar worden onderscheiden. Dit raamwerk kan helpen om te reflecteren op professionaliseringsactiviteiten en te bepalen waar multi- of interdisciplinaire samenwerking nodig is.

Het raamwerk is vrij beschikbaar via deze link.

Over Teachers2Learn

Teachers2Learn is een praktijkgericht onderzoeksproject waarin onderzoekers en onderwijsprofessionals van 20 hogescholen en universiteiten in Nederland samenwerken rondom het thema het professioneel leren van docenten in de context van innovaties in het hoger onderwijs. Binnen dit thema worden vier deelonderwerpen onderzocht: het ontwerp van professionalisering om docenten in het hoger onderwijs te ondersteunen tijdens onderwijsinnovaties, het verzamelen en vergelijken van verschillende praktijkvoorbeelden met betrekking tot professionalisering in de context van onderwijsinnovatie in het hoger onderwijs, het beschrijven van werkzame manieren waarop professionalisering in de praktijk wordt vorm gegeven en de rol van eigenaarschap en zelfregulatie bij het leerproces en de leeruitkomsten. Het iXperium is een van de consortiumpartners binnen Teachers2Learn en wordt vertegenwoordigd door senior onderzoeker Dana Uerz.