Doe mee: Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict

We zoeken deelnemers voor de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict. Ben jij actief bezig met gepersonaliseerd leren met ict, wil je het gesprek aangaan en samenwerken in een landelijk netwerk en heb je tijd? Meld je dan voor 22 november aan als deelnemer voor deze Kennistafel. We hebben plek voor 15 personen.

Wat is de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict?

Veel scholen vragen zich af hoe zij het leren kunnen personaliseren, hoe zij ict daarbij kunnen inzetten en wat er allemaal nodig is om gepersonaliseerd leren met ict te organiseren. De PO-Raad en het NRO hebben de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict geïnitieerd om kennis en onderzoek te richten op deze vraagstukken.

De Kennistafel heeft als doel om op zoek te gaan naar antwoorden zodat leraren verder worden toegerust met evidence-informed aanpakken om gepersonaliseerd leren met ict in praktijk te brengen. Aan deze kennistafel nemen zowel onderwijsprofessionals uit de praktijk deel als onderzoekers, opleiders en beleidsmakers.

Wat wil de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict?

De Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict is opgericht om op basis van vraagstukken van leraren, schoolleiders en bestuurders te inventariseren wat de belangrijkste kennisvragen zijn op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict, te onderzoeken wat er al aan kennis bestaat, hoe dit toegankelijk gemaakt kan worden en welk aanvullend onderzoek er nodig is. Dit gebeurt op basis van een gezamenlijk op te stellen en actueel te houden onderzoeksagenda. Leden van de kennistafel kunnen nieuwe vraagstukken ophalen en inbrengen.

Deelnemen aan de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict

Deelname aan de Kennistafel vraagt om een intensieve en langdurige samenwerking van mensen uit verschillende organisaties zowel vanuit de praktijk als vanuit onderzoek. Daarbij kan ieder vanuit zijn of haar eigen domein en eigen perspectief een bijdrage leveren. De Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict komt in kalenderjaar 2021 4 tot 6 keer bijeen. Naast de kerngroep is er ook een buitenkring waarin kennis wordt gedeeld.

Kun je je helemaal vinden in deze ambitie? Wil je je kennis en ervaring inzetten om een bijdrage te leveren aan de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict?
Sluit je dan bij ons aan!

We zoeken schoolleiders en leraren in het primair onderwijs die:

  • binnen de eigen schoolorganisatie actief bezig zijn met gepersonaliseerd leren met ict;
  • graag een bijdrage willen leveren aan vraagarticulatie, kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisbenutting op dit gebied. Niet alleen omwille van de eigen praktijk maar ook om andere scholen verder te helpen;
  • onderzoeks-minded zijn en een onderzoeksmatige aanpak onderschrijven;
  • het gesprek willen aangaan en kunnen samenwerken met andere collega’s en onderzoekers uit het hele land;
  • tijd hebben om deel te nemen aan de Kennistafel.

Doe mee

Je kunt je aanmelden via dit formulier tot uiterlijk 22 november. We nemen daarna contact met je op om te bespreken of je een bijdrage kunt leveren aan de kennistafel. Er is plaats voor maximaal 15 kennistafelleden.

Heb je nog vragen neem dan contact op met Anne-Marieke van Loon of Marijke Kral, de voorzitters van deze kennistafel.