EDUsummIT 22-23: Moving forward to new educational realities in the digital era

Onlangs verschenen de resultaten van EDUsummIT, een wereldwijde gemeenschap van onderzoekers, beleidsmakers en praktijkmensen die zich inzetten voor het ondersteunen van de effectieve integratie van ict in het onderwijs door het bevorderen van de actieve verspreiding en het gebruik van onderzoek. Lector Leren met ict Marijke Kral en associate Lector Leren met ict Pierre Gorissen namen deel aan de EDUsummIT 2022-2023 en leverden een bijdrage aan het e-boek.

EDUsummIT is in 2007 opgericht en brengt elke twee jaar toonaangevende internationale onderzoekers, praktijkmensen en belangrijke beleidsmakers samen om de kennis en praktijken van ict in het onderwijs te bespreken en legt die bevindingen vast in een call to action en een e-boek, gevolgd door talrijke publicaties in internationale tijdschriften, rapporten en door groepen en individuele deelnemers via internet en bovendien gepresenteerd op grote conferenties. Het lectoraat Leren met ict is vanaf de oprichting in Den Haag vertegenwoordigd in de EDUSummIT.

In totaal waren er negen themagroepen actief tijdens de EDUsummIT 2022-2023. Lector Leren met ict Marijke Kral en associate lector Leren met ict Pierre Gorissen waren beiden onderdeel van een andere themagroep: Pierre was lid van de themagroep 1, ‘Artificial Intelligence (AI) and big data for teaching and learning: implications for school leaders, teachers, policy makers and learners, en Marijke was onderdeel van themagroep 7, Future Learning Environment: Integrating Digital and Physical Learning Spaces.

De resultaten van EDUsummIT 2022-2023 met als thema ‘Moving forward to new educational realities in the digital era’ zijn nu als e-book, onder redactie van Michael Phillips (Monash University, AustraliĆ«) en Petra Fisser (ROC van Twente) beschikbaar en hier te downloaden.

Het proces

De voorbereidende werkzaamheden gingen van start in maart 2022. Deelnemers van de verschillende werkgroepen, afkomstig van organisaties verspreid over de hele wereld, gingen onder leiding van de themavoorzitters aan de slag met het verzamelen van input. Themagroep 1 over AI verzamelde literatuur en actuele onderwerpen en uitdagingen rond kunstmatige intelligentie in het onderwijs. Via een zogeheten Delphi-studie werden die daarna aan experts in de verschillende landen voorgelegd om te komen tot een prioritering van onderwerpen. Themagroep 7 heeft relevante (onderzoeks)literatuur, case studies en good practices verzameld in een wordcloud.

Het oorspronkelijke plan was om in augustus 2022 in Kyoto fysiek bij elkaar te komen, maar vanwege de toen nog geldende coronamaatregelen in Japan vond die bijeenkomst online plaats en werd de bijeenkomst in Japan verschoven naar mei 2023.

Direct na de online bijeenkomst is een call-to-action gepubliceerd met een samenvatting van de benodigde acties naar aanleiding van EDUsummIT 2022-2023. Het e-boek geeft een uitgebreidere toelichting bij de onderwerpen, literatuur en resultaten per themagroep. De hoofdstukken zijn daarna verder uitgewerkt tot individuele artikelen die ingediend zijn voor publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift.

De resultaten

De themagroepen benadrukken de transformatieve rol van technologie in het onderwijs en het belang van de strategische toepassing, zodat hiermee het onderwijs en leerproces daadwerkelijk verbeterd worden. Met betrekking tot de rol van kunstmatige intelligentie in het onderwijs, is het duidelijk dat het om veelzijdige uitdagingen gaat, niet alleen op technologisch vlak, maar ook op didactisch gebied, privacy en etnische aspecten. De ontwikkeling van zelfregulatievaardigheden in een digitale maatschappij, waarbij aandacht is voor de autonomie en een kritische houding, is bovendien niet vanzelfsprekend of eenvoudig. Leren overstijgt de grenzen van de conventionele klaslokalen en vindt zowel in een formele als informele context plaats, in digitale, fysieke en digitaal-ondersteunde of hybride leeromgevingen. Daarbij is aandacht voor inclusiviteit en toegang tot technologie van belang. Het onderwijs heeft behoefte aan visionair en inclusief beleid om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van leerlingen, ook die met speciale behoeften of uit gemarginaliseerd gemeenschappen. Lerarenopleidingen en het beroepsonderwijs spelen een belangrijke rol bij het opleiden en (verder) professionaliseren van leraren als het gaat om het vakkundig benutten van digitale technologie en het begeleiden van leerlingen ook op sociaal en emotioneel gebied. Het e-boek biedt beleidsmakers, leraren en wetenschappers inzichten en handvatten op weg naar een nieuwe onderwijsrealiteit in een digitaal tijdperk.

Meer lezen?

Lees hier het e-boek met de bevindingen van EDUsummIT 2022-2023.