Een interactieve applicatie voor jouw school of onderzoek?

Heb je een innovatie vraag of communicatieprobleem wat je zou willen oplossen met een interactieve applicatie? Wil je bijvoorbeeld dat je leerlingen meer bewegen maar weet je niet hoe technologie daarbij kan helpen? Vraag dan hulp aan de studenten van de Academie voor IT en Mediadesign.

Studenten van deze academie starten binnenkort weer met een project en daar kun jij als leraar, directeur, onderzoeker, mediamentor of coördinator opdrachtgever zijn.

De studenten werken acht weken lang in teams aan een interactieve applicatie. Ze moeten daarbij onderzoek doen naar de best passende oplossing voor het probleem en maken een werkend prototype waarmee ze aantonen hoe goed de oplossing aansluit op de behoeftes van de doelgroep. Als opdrachtgever ontvang je de gegevens die nodig zijn om het prototype door te ontwikkelen tot een werkend product. Wij zijn nieuwsgierig welke innovatieve ideeën de studenten hebben voor jouw vraag.

Hoeveel tijd kost het jou?

Als opdrachtgever investeer je tijd om de studenten van feedback te voorzien en hun vragen te beantwoorden. Er zijn minimaal drie momenten waarop je als opdrachtgever aanwezig dient te zijn: aan het begin van het project, halverwege bij de tussenpresentatie en bij de afsluiting van het project. Docenten van AIM begeleiden de studenten inhoudelijk.

Planning

Projectvoorstellen moeten voor 31 januari bij AIM zijn. Die dag kiezen de studenten op basis projectvoorstellen met welk project ze aan de slag gaan. Wie weet kiezen ze voor jouw project.

Op 6 april presenteren de studenten de eerste concepten op een markt. Opdrachtgevers, docenten en medestudenten geven feedback op de eerste ideeën en producten. 14 april gaat het project dan echt van start. De studenten gaan als team 8 weken fulltime aan de slag en maken een werkend prototype. Op 17 juni presenteren de studenten de eindresultaten. Als opdrachtgever krijg je dan de bestanden die horen bij het prototype wat de studenten voor je hebben gemaakt.

Projectvoorstel indienen

Als je jouw project wilt indienen verstuur dan onderstaand formulier volledig ingevuld voor 31 januari. Heb je vragen neem dan contact op met Hendrik Postma, docent HAN AIM.