Een interactieve applicatie voor jouw school of onderzoek?

Studenten van de Informatica Communicatie Academie (ICA) starten binnenkort met een project en daar kun jij als leraar of directeur opdrachtgever zijn. Maar ook onderzoekers, mediamentoren of coördinatoren kunnen opdrachtgever zijn.

Heb je een vraag of probleem wat je zou willen oplossen met een interactieve applicatie? Je wilt bijvoorbeeld dat je leerlingen meer bewegen. Maar hoe zou je dat met een app of game kunnen doen? Dan kun je jouw vraag of projectvoorstel indienen bij ICA.

De studenten van ICA werken acht weken lang in teams aan een interactieve applicatie. Ze moeten daarbij onderzoek doen naar de best passende oplossing voor het probleem en ze maken een werkend prototype waarmee ze aantonen hoe goed de oplossing aansluit op de behoeftes van de doelgroep. Als opdrachtgever ontvang je de gegevens die nodig zijn om het prototype door te ontwikkelen tot een werkend product. Wie weet welke innovatieve ideeën de studenten hebben voor jouw vraag.

Hoeveel tijd kost het jou?

Als opdrachtgever investeer je tijd om de studenten van feedback te voorzien. Er zijn minimaal drie momenten waarop je als opdrachtgever feedback geeft: aan het begin van het project, halverwege en bij de beoordeling bij de afsluiting van het project. Docenten van ICA begeleiden de studenten inhoudelijk.

Planning

Projectvoorstellen moeten voor 7 oktober bij ICA zijn. Die dag kiezen de studenten op basis projectvoorstellen met welk project ze aan de slag gaan.

Op 4 november presenteren de studenten de eerste concepten op een markt. Opdrachtgevers, docenten en medestudenten geven feedback op de eerste ideeën en producten.

11 November gaat het project dan echt van start. De studenten gaan aan de slag en maken een werkend prototype. 5 December geven de studenten een tussentijdse presentatie. Opdrachtgevers kunnen dan hun feedback weer geven. En op 16 januari presenteren de studenten de eindresultaten. Als opdrachtgever krijg je dan de bestanden die horen bij het prototype wat de studenten voor je hebben gemaakt.

Projectvoorstel indienen

Als je jouw project wilt indienen verstuur dan onderstaand formulier volledig ingevuld voor 7 oktober. Heb je vragen neem dan contact op met Hendrik Postma, docent HAN ICA.

Let op: de studenten maken een prototype. Dat betekent dat als je de applicatie (bv app of game) in gebruik wilt nemen dat je die dan nog wel moet laten maken. Maar het hele denkwerk wat vooraf gaat aan het maken van een app of game is dan al gedaan.