Empower2Learn: follow-up

In het Erasmus+project ‘Empower2Learn’ werken verschillende internationale partners samen. Het doel is om de competenties om leerlingen te versterken in hun leren te verhogen. In het project worden de komende drie jaar goede voorbeelden verzameld van gepersonaliseerd leren met ict uit de praktijk.

Focusgroep
Heb je goede voorbeelden hoe jij ict inzet in je onderwijs ten behoeve van gepersonaliseerd leren? Deel ze met ons. Wil je meedenken over gepersonaliseerd onderwijs met ict of professionalisering van (aankomend) leraren? Laat het ons dan ook weten. Contactpersoon voor dit project is Joost Adema, projectleider Empower2learn en mediamentor bij iXperium Arnhem.

Hoe is dit project ontstaan en wie doen eraan mee? 
Het EMPOWER2LEARN-project vloeit voort uit een dringende behoefte aan ondersteuning voor docenten op het gebied van gepersonaliseerd leren met AI (Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie).
De projectpartners uit Zweden, Nederland, België en het VK zijn instellingen voor lerarenopleiders, lokale autoriteiten en universiteiten die allemaal een breed netwerk van leraren in het basisonderwijs hebben.

Wat is het doel?
Het doel van het project is de ontwikkeling van een toolkit/starterskit op het gebied van gepersonaliseerd leren met AI.

Hoe gaan we dit bereiken?

  • Verzamelen van bestaande leeractiviteiten voor het professionaliseren van leraren en onderzoeken in hoeverre ze gebaseerd zijn op een pedagogisch model met betrekking tot het gebied van “Empowerment van leerlingen” en het effect van de leeractiviteit op het handelen van de leraar. 
  • Verzamelen van bevorderende en belemmerende factoren voor leraren om deel te nemen aan de bestaande leeractiviteiten.
  • Herontwerpen van leeractiviteiten zodat ze beter aansluiten op de doelen van gepersonaliseerd leren (o.a. differentiatie en zelfregie bij leerlingen) en rekening houden met belemmerende en bevorderende factoren voor deelname.
  • Uitvoeren van leeractiviteiten met leraren. 
  • Evalueren in welke mate de uitgevoerde leeractiviteiten bijdragen aan de ontwikkeling van competenties van de leraar en leiden tot meer differentiatie en zelfregie bij leerlingen.

Wat levert het uiteindelijk op?
Op algemeen niveau wordt verwacht dat EMPOWER2LEARN zal resulteren in een betere kennis over gepersonaliseerd leren door middel van ICT bij leraren, opvoeders, beleidsmakers (schoolleiders, onderwijsadviseurs en andere belanghebbenden) en onderzoekers, evenals innovatieve en effectieve praktijk voor opvoeders en leraren binnen en buiten de deelnemende landen.

Projectresultaten

  • Een verkennend onderzoek naar ‘gepersonaliseerd leren met digitale technologieën’. 
  • Een rapport dat de beste, goede of veelbelovende praktijken van gepersonaliseerd leren op school verzamelt met behulp van digitale technologieën uit de deelnemende landen en daarbuiten.  Deze good practices kunnen leraren en beleidsmakers ondersteunen bij het toepassen van gepersonaliseerd leren. 
  • Twee  CPD (Continuing Professional Development = Professionele ontwikkeling )-trainingsevenementen voor leerkrachten en opvoeders georganiseerd in elk deelnemend land waar rekening wordt gehouden met de lokale context.
  • Een EMPOWER2LEARN-toolkit in de vorm van een online platform dat alle eerdere resultaten verzamelt in één toegankelijke en gemakkelijk te gebruiken website.