Exergaming Neemt Vlucht: Eerste BE-NE CUP Een Feit

Afgelopen 18 en 19 maart werd in Brugge een mijlpaal bereikt in de wereld van sportinnovatie en onderwijs: de allereerste BE-NE CUP Exergaming (ofwel active gaming). Een unieke samenkomst van Nederlandse en Vlaamse studenten op de Sportinnovatiecampus Living Lab, een gezamenlijk project van Howest Hogeschool West-Vlaanderen en Sport Vlaanderen, die niet alleen het speelveld van exergaming verkende, maar ook de fundamenten legde voor een intensievere internationale samenwerking op het gebied van technologische innovatie en sport en bewegen.

Het evenement trok meer dan 50 HAN-studenten, voornamelijk van de Academie Sport en Bewegen, naar het prachtige Brugge. Het was een levendige uitwisseling van ideeën, cultuur en innovatie met als kern de integratie van technologie in fysieke activiteit – exergaming. Vanuit Nederlandse kant vlekkeloos georganiseerd door projectleider Jiaxin Rutten, afstudeerstudent Sportkunde bij het iXperium Sport en Bewegen.

Bart van Gastel, Programmamanager iXperium Sport en Bewegen en begeleidend docent, geeft aan dat het doel van deze samenkomst veelzijdig was. ‘Ten eerste was het een kans om de banden tussen Howest Sport en Bewegen en de HAN te versterken door studenten direct bij het project te betrekken. De uitwisseling stimuleerde interculturele ontwikkeling en bood studenten een platform om hun vaardigheden in het organiseren van evenementen te verbeteren. Bovenal was het een stap naar het creëren van een internationale gemeenschap rond Esports, Gaming, en Gamification (EGG), met de ambitie om de potentie van games in beweging en gezondheid volledig te benutten.’

Tijdens het evenement namen gemixte teams van Nederlandse en Vlaamse studenten deel aan een reeks exergames, waar niet competitie maar plezier de boventoon voerde, variërend van de interactieve Lü-wand tot VR-ervaringen met HTC Vive en Beat Saber, en van Augmented Reality dodgeball (HADO) tot innovatieve fitnessoplossingen zoals Plankpad en Active Arcade. Deze activiteiten lieten zien hoe technologie kan worden ingezet om mensen op een leuke en interactieve manier in beweging te krijgen.

De feedback van de deelnemers was unaniem positief, met veel verrassing over de diversiteit en het plezier van de beschikbare exergames. ‘Ik had niet gedacht dat er zoveel verschillende exergames waren en hoe leuk ze eigenlijk zijn’ aldus een deelnemende student. Dit evenement diende niet alleen als een platform voor competitie en leren, maar ook als een inspiratiebron voor de toekomstige richting van exergaming in het onderwijs.

Wat de toekomst betreft, is de samenwerking tussen de betrokken hogescholen verre van voorbij. Volgens van Gastel zijn er plannen om dit evenement een terugkerend fenomeen te maken, waarbij de volgende editie in maart 2025 in Nederland zal plaatsvinden. Deze evenementen zullen niet alleen studenten blijven betrekken en ontwikkelen, maar ook professionals aantrekken die op zoek zijn naar inspiratie op het gebied van technologische innovaties in sport en beweging.

Het BE-NE CUP Exergaming-evenement heeft de potentie van exergaming op de kaart gezet, niet alleen als een innovatieve manier om fysieke activiteit te bevorderen, maar ook als een middel voor internationale samenwerking en uitwisseling in het Hoger Onderwijs. Het helpt mee de basis te leggen voor een toekomst waarin de grenzen tussen gaming, sport en educatie steeds meer vervagen, ten voordele van een actievere, gezondere en meer verbonden wereld.