GPA CONNECT: aftrap van een Gelders netwerk van i-coaches

Op 6 juni 2024 wemelde het van i-coaches bij het CIVON in Ulft: de aftrap van het Gelders netwerk van i-coaches van vijf mbo-instellingen vond plaats. Dit netwerk is een initiatief vanuit de Gelderse ProfessionaliseringsAgenda (GPA).

De dag bestond uit twee onderdelen. In de ochtend verzorgden senior onderzoeker Leren met ict Dana Uerz en specialist Leren met ict Hilde Cuppen vanuit het iXperium Centre of Expertise een sessie waarin zij met i-coaches van verschillende roc’s in kaart hebben gebracht welke taken en rollen de deelnemers vervullen, in het kader van onderwijsinnovatie met ict. Aan de hand van een interactieve werkvorm gingen de i-coaches in gesprek over hun werkzaamheden, ervaringen en parels (waar ben je trots op en waar word je blij van?) en knikkers (wat gaat nog niet zo goed en wil je aan werken?). Dit leverde mooie gesprekken op.Aansluitend op het ochtendprogramma, was er in de middag ruimte om de pareltjes van de verschillende instellingen met elkaar te delen: wat gebruik jij als i-coach dagelijks in je werk? Waar ben je trots op? Deze pareltjes zijn vervolgens gebundeld in de Digitale Goodiebag, zodat de deelnemers de ervaringen en good practices van anderen mee naar huis konden nemen. Op die manier kunnen de i-coaches van de verschillende roc’s van én met elkaar leren.

Deze dag heeft geleid tot veel opgedane inspiratie als het gaat om onderwijsinnovatie met ict. Ook zijn er onderling de nodige nieuwe connecties gelegd. De deelnemers waren het erover eens dat dit naar meer smaakt! Het plan is dan ook om in het nieuwe studiejaar een vervolg te geven aan deze eerste bijeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van een intervisie of het bespreken van een casus. Wordt vervolgd dus!