HAN-studenten trainen vaardigheden in virtual reality

Steeds vaker zie je toepassingen van virtual reality (VR) in zorg en welzijnswerk. iXperium Health ontwikkelt met de HAN en The Simulation Crew een prototype van The Virtual Client, een toepassing waarmee hbo-studenten in een VR-omgeving hun communicatievaardigheden kunnen oefenen in een intakegesprek met een cliënt.

Steeds vaker zie je toepassingen van virtual reality (VR) in zorg en welzijnswerk. iXperium Health ontwikkelt met de HAN en The Simulation Crew een prototype van The Virtual Client, een toepassing waarmee hbo-studenten in een VR-omgeving hun communicatievaardigheden kunnen oefenen in een intakegesprek met een cliënt.

“Juist communicatievaardigheden kun je goed oefenen in een virtuele omgeving” zegt Astrid Timman, docent bij Vaktherapie en ambassadeur van iXperium Health. “Met de ontwikkeling van deze app hebben we verschillende doelen. We willen onderzoeken hoe we studenten in een virtuele omgeving vaardigheden kunnen laten oefenen. Daarnaast onderzoeken we hoe je de data uit de app kunt gebruiken om ons onderwijs meer te personaliseren. Met The Virtual Client kunnen we rijker onderwijs aanbieden. Nu oefenen studenten een intakegesprek met elkaar, de ene student speelt de cliënt de andere de therapeut. In de virtuele wereld reageren cliënten als echte cliënten. Ze geven meteen een reactie op het gedrag van de student met hun eigen gedrag”.

Directe feedback en blended onderwijs op maat
Wat zeg je, hoe snel praat je, de vr-toepassing laat studenten ervaren hoe een cliënt kan reageren op de professional (student) die een intakegesprek houdt. Kijk je iemand steeds aan dan wordt hij misschien zenuwachtig en zegt hij niets meer, maar als je niet kijkt kan de cliënt je verwijten dat je niet luistert. Na afloopt van de intake geeft de vr-toepassing de student feedback. Hoe snel sprak je, gebruikte je veel stopwoordjes, waar liep het gesprek goed en waar niet. Timman: “De feedback is gebaseerd op verschillende theoretische modellen die we in het onderwijs gebruiken, zoals bijvoorbeeld Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. En de feedback is geobjectiveerd.” Met deze feedback kunnen docenten hun onderwijs op maat aanpassen. De ene student heeft misschien baat bij oefening in formulering, de ander kan juist meer oefenen in houding of gedrag. Een toepassing als The Virtual Client kan het onderwijs verrijken. “Docenten kunnen The Virtual Client blended gebruiken” zegt Timman “De ene les (of thuis) oefent een student met de virtuele toepassing, de andere les gaat de docent met de student juist in op persoonlijke verbeterpunten. Bij de doorontwikkeling van The Virtual Client willen we ook onderzoeken of de VR-cliënt ook voor toetsing ingezet kan worden.

Bedrijfsleven en onderwijs ontwikkelen samen virtueel onderwijs
Huib Kouwenhoven van The Simulation Crew is enthousiast. Zijn bedrijf heeft veel ervaring in trainingen met simulatiegames. “We zijn blij met de samenwerking met iXperium Health. Het iXperium zorgt voor de verbinding met docenten en studenten van opleidingen van de HAN. Deze docenten werken vaak zelf ook in zorg en welzijn, zij kunnen zowel input geven vanuit de werkpraktijk als vanuit onderwijs. En ze testen The Virtual Client met hun studenten. Alle opleidingen van de HAN op het gebied van zorg en welzijn zijn aan dit project verbonden, dus we ontwikkelen het prototype nu voor alle vakgebieden binnen zorg en welzijn. In de toekomst kunnen we de toepassing waar nodig specificeren per vakgebied of op doel van het gesprek.”

Het project The Virtual Client levert dit najaar de eerste resultaten op. Eind 2019 is het prototype klaar. Dan kunnen de partners beslissen hoe en wanneer ze de werkelijke toepassing gaan produceren en lanceren.