Hoe breng je gepersonaliseerd leren met ict in de praktijk? De Kennistafel zoekt het uit!

Hoe kun je leren personaliseren? Hoe zet je ict daarbij in en wat is er allemaal nodig om gepersonaliseerd leren met ict te organiseren? Allemaal vragen waar scholen in het primair onderwijs graag antwoord op krijgen. Daarom is de landelijke Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict in het leven geroepen, op initiatief van de PO-Raad en het NRO.

Wat houdt de Kennistafel precies in?

De Kennistafel telt zo’n 18 leden. Aan de Kennistafel doen onderwijsprofessionals uit de praktijk mee naast onderzoekers, opleiders en beleidsmakers. Lector Marijke Kral en associate lector Anne-Marieke van Loon van het iXperium Centre of Expertise leren met ict zijn de voorzitters van de Kennistafel. Het doel van de Kennistafel is om in kaart te brengen welke kennisvragen er leven op scholen. Vervolgens zoekt de Kennistafel uit welke kennis al beschikbaar is en wellicht beter deelbaar moet worden gemaakt, maar ook welke nieuwe aanvullende kennis nodig is op het terrein van gepersonaliseerd leren met ict. Op die manier worden kennis en onderzoek gericht ingezet voor  vraagstukken uit de onderwijspraktijk, om bij te dragen aan evidence-informed onderwijs. Om de gezamenlijke agenda met kennisvragen op te stellen, zijn eerst vraagstukken uit de praktijk verzameld: waar lopen leraren tegenaan? Welke kennis missen zij? Op 25 maart zijn deze praktijkvragen gebundeld en besproken.

Welke vragen hebben leraren over gepersonaliseerd leren?

Vragen die naar boven kwamen kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld. Enerzijds zijn het vragen over hoe gepersonaliseerd leren met ict eruit ziet en hoe je dat in praktijk kunt brengen. Anderzijds richten vragen zich meer op de visie op gepersonaliseerd leren. Er zijn veel verschillende beelden van gepersonaliseerd leren al dan niet met ict. Daarom gaat de Kennistafel een extra stap zetten om hier antwoord op te krijgen.

De komende maanden wordt de casuïstiek van een aantal scholen op het thema gepersonaliseerd leren met ict in kaart gebracht. Hiermee worden verschillende contexten van gepersonaliseerd leren met ict zichtbaar en krijgen we een beter beeld van de complexiteit van de vraagstukken die in de praktijk leven. Dit is nodig om de praktijkvragen beter te begrijpen, want het zijn vaak complexe vragen waar specifieke kennis voor nodig is. Door de casestudie kan beter worden vastgesteld welke kennis nodig is om de praktijkvragen te beantwoorden en die inzichten bieden ook input voor de kennisvragen op de kennisagenda. Tijdens de volgende bijeenkomst van de Kennistafel in juni bespreekt de Kennistafel de vervolgaanpak van het casestudie-onderzoek.

Meer lezen over de Kennistafel

Op de website van het Platform Samen Onderzoeken lees je de laatste stand van zaken. Ook vind je meer informatie over de Kennistafel op de website van het iXperium.