Hoe staat het met Leren en lesgeven met ict in het mbo?

In het mbo worden nog niet alle mogelijkheden van ict ten volle benut en de competenties om les te geven met ict zijn nog niet overal goed ontwikkeld. Dat is kort door de bocht de conclusie van de monitor Leren en Lesgeven met ict in het mbo 2022. Het goede nieuws is dat het thema ‘leren en lesgeven met ict’ leeft in het mbo. Dat blijkt uit de deelname van 32 mbo-instellingen aan de monitor.

Het iXperium Centre of Expertise Leren met ict nam begin dit jaar -in samenspraak met het ministerie OCW, de MBO Raad, MBO Digitaal en het programma Doorpakken op Digitalisering- af onder de 32 mbo-instellingen. De resultaten zijn bekend en staan in het rapport Leren en lesgeven met ict in het mbo dat begin juli is aangeboden bestuurders en contactpersonen van de deelnemende instellingen en aan de stuurgroep.

Bruikbare onderzoeksgegevens

Bas Kurver is senior onderzoeker bij het iXperium Centre of Expertise Leren met ict en vertelt: “Met de monitor zijn bruikbare onderzoeksgegevens verzameld van ruim 6.000 docenten. Het geeft een goed beeld van de stand van zaken rond leren en lesgeven met ict in het mbo en hoe het staat met de competenties van docenten.” 

Meerwaarde ict in het onderwijs

De meeste docenten zien volgens het rapport de meerwaarde van ict in het onderwijs, maar dat is nog niet terug te zien in hun handelen. Docenten voelen zich onzeker over de eigen vaardigheid om ict didactisch in te zetten in het onderwijs en de meerderheid houdt zich weinig op de hoogte van de ontwikkelingen van ict in het onderwijs. De verschillen tussen groepen docenten zijn groot.

Meer aandacht voor ict na professionalisering

Bas: “We zien een duidelijke relatie tussen professionalisering, de competenties en het lesgeven met en over ict. Docenten die zich frequent professionaliseren hebben beter ontwikkelde ict-gerelateerde competenties, hebben meer aandacht voor de ict-geletterdheid van de studenten en zetten vaker ict in het onderwijs in.”
Maar er is nog niet onderzocht wat eerst komt: leidt professionalisering tot meer gebruik en betere competenties of zijn het vooral degenen die al meer doen en competenter zijn die meer deelnemen aan professionalisering?

Het vervolg

Het antwoord op bovenstaande vraag volgt in de verdiepende studie waarin de ontwikkelingen in de tijd onder de loep worden genoemn en welke in het najaar verschijnt. Bas: “Als iXperium willen we natuurlijk graag een steentje bijdragen aan de versterking van doordachte inzet van ict en van aandacht voor ict-geletterdheid van studenten in het mbo en daarmee de competenties en motivatie voor een leven lang leren en ontwikkelen in de digitale samenleving van de mbo-student.”

Naar de monitor

Ben je benieuwd naar het volledige rapport? Bekijk de resultaten van de monitor Leren en lesgeven met ict in het mbo 2022.