Hogeschool Rotterdam op bezoek bij iXperium Health

Niet alleen studenten, collega’s en relaties van de HAN komen bij iXperium Health, ook collega’s van andere hogescholen laten zich graag inspireren. 27 september kwam een delegatie van Hogeschool Rotterdam naar Nijmegen.

De opleiding Social Work van Hogeschool Rotterdam onderzoekt wat de mogelijkheden en kansen zijn van de inzet van technologie in de opleiding en het vakgebied. Een multidisciplinaire groep van docenten, studenten, een lector, onderzoekers, en zorginnovator is op inspiratietour en bezocht ook iXperium Health.

Inzet technologie bij Academie Mens en Maatschappij

Vanuit het iXperium presenteerden onze ambassadeurs Jonathan van Deutekom, Charlotte Lommen en Dinet Poortman hoe we technologie inzetten bij de academie Mens en Maatschappij en iXperium Health. Studenten, docenten, onderzoekers en werkveldpartners werken nauw samen aan de implementatie van ict en technologie in de opleiding en praktijk. Dinet nam iedereen kort mee in de historie en bedoeling van het iXperium Health. Jonathan presenteerde onder andere de resultaten van samenwerking in fieldlabs. Charlotte gaf een beeld van de strategie van de academie.

Academie Mens en Maatschappij startte een project dat zich richt op het onderzoeken wat voor de (toekomstig) professional van belang is met betrekking tot technologie in het sociaal domein. Denk aan de inzet van technologie bij arbeidstekort, eenzaamheid en armoede, en onderwerpen als digitale inclusie of online weerbaarheid. Doel van het project is om deze onderwerpen in te bedden in de opleidingen en leertrajecten van de Academie Mens en Maatschappij. Academiedirecteur Fernand van Westerhoven gaf een overzicht van de doelstellingen van het koersbeeld van de HAN; een van die doelen is ‘Studenten en medewerkers worden digi- en datavaardig’.

Inzet technologie bij Social Work van Hogeschool Rotterdam

Leonie le Sage, lector Professionele Identiteit en Jose Ermers Regisseur Zorgtechnologie bij het Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam presenteerden de ontwikkelingen binnen Hogeschool Rotterdam waar ze druk bezig zijn met innovatie. Bij de herijking van de opleidingen Social work bepaalden ze welke onderwerpen meer aandacht verdienen in het onderwijs van het Instituut voor Sociale Opleidingen. Net als bij Academie Mens en Maatschappij van de HAN komt hier technologie in het sociaal domein als belangrijk onderwerp uit. Ze willen daarbij veel samenwerken met andere disciplines binnen de Hogeschool Rotterdam en met initiatieven in de wijken rondom de school. Als social worker kun je niet meer alleen vanuit je eigen beroep denken. Innovaties hebben invloed op de hele keten. Mede daarom willen ze veel samenwerken met de andere opleidingen binnen de hogeschool, waar innovatie en technologie ook hoog op de agenda staat.

Zelf ervaren en netwerken

Daarna was het tijd om te zelf ervaren en te netwerken. De professionals uit Rotterdam kregen ruim de kans om technologie te ervaren en te kijken welke technologie ze eventueel ook zelf in Rotterdam willen inzetten in de opleiding Social Work. Een waardevolle ontmoeting en uitbreiding van ons netwerk!