Hop op met de Hopspot

Dinsdag 4 april konden de collega’s van iXperium Arnhem de hopspots zelf ervaren. In een actieve demonstratie kwamen we in actie met de hopspots. Binnen een minuut renden de collega’s door elkaar en even later stonden we te dansen. Mooi dat de hopspots ons meteen in beweging kreeg.

Hopspots is een interactief leermiddel en is ontworpen om makkelijk actief te leren. Hopspots dagen leerlingen uit om met beweging en cognitieve training te leren. Je kunt bijvoorbeeld oefenen met rekenen. Of taalspellen spelen. Of een topografische quiz met beweging doen.

Met Hopspots combineer je bewegen met leren. Mooi is dat je ook zelf content en spellen kunt maken. En je kunt de hopspost zelfs ook verbinden aan MakeyMakeys als je die op school hebt. Je kunt het als leraar makkelijke gebruiken en je het kunt het inzetten in alle groepen, zowel in kleine als in grote ruimtes. En de hele klas doet actief mee.

We gaan de Hopspots waarschijnlijk gebruiken in iXperium Arnhem en iXperium Nijmegen. Zodra we meer ervaring hebben opgedaan en studenten en collega’s de Hopspot kunnen lenen laten we dat weten.